CAUTĂ:
 
 PROGRAMELE CRDE
Inițiative de bună guvernare în comunități multietnice
Dezvoltare comunitară în comunități multietnice
Cercetare și documentare privind minoritățile etnice
Educație multiculturală
Integrare europeană
Promovarea dialogului interetnic
Burse de studiu, practică profesională
Promovarea incluziunii sociale
Achiziții publice
 
Rapoarte despre situația minorităților naționale din România

Obiectivul programului este elaborarea unor rapoarte exhaustive despre situația minorităților naționale din România. Rapoartele conțin informații istoriografice, lingvistice și sociologice, o bibliografie extinsă și o listă cu adrese ale instituțiilor minoritare existente.

Proiectul se desfășoară cu participarea mai multor organizații din Europa Centrală și de Sud-Est active în domeniul minorităților naționale și urmărește promovarea dialogului și încurajarea liberei circulații a informațiilor din domeniul relațiilor interetnice, a politicilor multiculturale și a drepturilor minorităților. 

În anul 2000, CRDE s-a angajat să elaboreze, conform metodologiei recomandate de CEDIME-SE, rapoartele privind minoritățile etnice și religioase din România. Până la sfârșitul anului 2001, au fost elaborate trei rapoarte, primele două vizând minorități etnice – romii și maghiarii, cel de-al treilea fiind dedicat unei minorități religioase, protestanții.

În urma acestei implicări în activitatea inițiată de Centrul de Documentare și Informare despre Minoritățile din Europa - Europa de Sud-Est (CEDIME-SE), CRDE a fost cooptat în Consortium of Minority Resources (COMIR), din care mai fac parte: Constitutional and Legal Policy Institute, Human Rights Watch, International Helsinki Federation for Human Rights, Minority Rights Group International.

Rapoartele sunt accesibile în cadrul unui serviciu de documentare on-line, oferit prin pagina de web al Centrului și pe pagina CEDIME-SE.

Raportul despre romii din România este accesibil aici in format Acrobat Reader (pdf) și Word 98 (doc).

Raportul despre maghiarii din România este accesibil aici in format Acrobat Reader  (pdf) și Word 98  (doc).

Raportul despre penticostalii din România este accesibil în format Word (doc). Acest raport a fost comandat de Refugee Documentation Center, Irlanda și a fost realizat în anul 2002 de Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală.


În 2004 a fost inițiată o serie de rapoarte despre problemele minorităților etnice din România, în cadrul proiectului Conștientizarea opiniei publice privind problemele minorităților etniceRapoartele sunt disponibile în format electronic mai jos:

Cu jumătate de măsură, raport cu privire la procesul de restituire a  proprietăților aparținând minorităților religioase (Acrobat Reader - pdf)

O necesară schimbare de strategie, raport cu privire la Realizări și insuccese ale Strategiei privind Îmbunătățirea Situației Romilor (Acrobat Reader - pdf)

O lege pentru (același) status quo?, raport despre Impactul Legii Statutului Maghiar asupra comunității maghiare din România (Acrobat Reader - pdf)

Minorități în tranziție, raport cu privire la politicile publice în domeniul minorităților naționale și etnice (Acrobat Reader - pdf)

Dubla cetățenie - pro și contra, raport privind inițiativa acordării dublei cetățenii etnicilor maghiari din afara Ungariei (Word - doc)


 
 

Coordonator de program:
Monica Robotin

Perioada de desfășurare:
permanent

Partener:
- Centrul de Documentare și Informare despre Minoritățile din Europa - Europa de Sud-Est (CEDIME-SE)
- Consorțiul de Resurse privind Minoritățile Naționale (COMIR)

 

 
   
    
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018