CAUTĂ:
 
 PROGRAMELE CRDE
Inițiative de bună guvernare în comunități multietnice
Dezvoltare comunitară în comunități multietnice
Cercetare și documentare privind minoritățile etnice
Educație multiculturală
Integrare europeană
Promovarea dialogului interetnic
Burse de studiu, practică profesională
Promovarea incluziunii sociale
Achiziții publice
 
Diseminarea experiențelor privind proiectele realizate în sprijinul comunităților de romi în perioada 1990 – 2000
Scopul proiectului a fost realizarea unui instrument de analiză oferit spre utilizare agențiilor guvernamentale, finanțatorilor și organizațiilor neguvernamentale interesate în dezvoltarea și implementarea unor politici de îmbunătățire a situației romilor din România.

Baza acestui instrument îl constituie un studiu complex, înglobând atât componente cantitative (baze de date cu posibilități de căutare) cât și calitative (studii de caz), vizând proiectele implementate în comunitățile de romi de la căderea comunismului în 1989 până în anul 2000. 

Ca urmare a activităților desfășurate în cadrul proiectului a fost realizată o bază de date conținând peste 1100 de proiecte și un număr de aproximativ 500 organizații active în beneficiul comunităților de romi și a fost publicat, în limbile română și engleză, raportul intitulat Proiecte pentru Romii din România, 1990-2000.

Raportul poate fi accesat la adresele www.edrc.ro/romaproject  și www.rroma.ro.
 
 

Coordonator de program:
Claudia Lixandru

Perioada de desfășurare:
martie - iunie 2001

Finanțatori:
Delegația Comisiei Europene în România, programul "Îmbunătățirea situației romilor din România"

Parteneri:

MEDE European Consultancy

 

 
   
    
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018