CAUTĂ:
 
 PROGRAMELE CRDE
Inițiative de bună guvernare în comunități multietnice
Dezvoltare comunitară în comunități multietnice
Cercetare și documentare privind minoritățile etnice
Educație multiculturală
Integrare europeană
Promovarea dialogului interetnic
Burse de studiu, practică profesională
Promovarea incluziunii sociale
Achiziții publice
 
Barometrul Relațiilor Etnice
Barometrul Relațiilor Etnice este conceput ca o serie de studii sociologice vizând evoluția relațiilor etnice din România. Scopul proiectului este de a obține anual date statistice despre relațiile etnice din România, în special referitor la situația și dinamica grupurilor etnice de români, maghiari și romi.

Barometrul Relațiilor Etnice (BARE) a fost conceput ca o serie de studii sociologice vizând următoarele teme:
 monitorizarea și evaluarea situației grupurilor etnice din România
 auto-percepția și modul de percepere a alterității
 dinamica reprezentărilor și stereotipurilor diferitelor grupuri etnice
 construirea și afirmarea identității etnice și naționale
nivelul de impact și cunoaștere al politicilor publice față de minorități în România
 discursul public în legătură cu minoritățile etnice în diferite contexte.

Programul se adresează în principal factorilor de decizie și inițiatorilor de politici, precum și cercetătorilor din întreaga lume care sunt interesați de problematica interetnică din regiune.

Pentru a asigura calitatea și credibilitatea instrumentului sociologic, cercetarea este realizată de către o agenție specializată, selectată în urma unei licitații publice, iar sarcina de a controla modul de prelevare  și înregistrare a datelor este delegată unei instituții independente care este, la rândul său, selectată pe baza unei  licitații publice.

Rezultatele cercetării sunt publicate în caietul Barometrul Relațiilor Etnice, fiind accesibile și on-line atât în formă de bază de date, cât și în formă prelucrată (grafice, diagrame).

 Burse BARE - 2003

Programul urmărește realizarea unor studii de cercetare privind dinamica relațiilor etnice din România, utilizând bazele de date ale Barometrului Relațiilor Etnice (BARE) edițiile 1993-1996, 2000, 2001, 2002. Pentru mai multe detalii despre acest program vă rugăm să apăsați aici.

 BARE - ediția 2002

Instituția desemnată pentru efectuarea cercetării în 2002 este Metro Media Transilvania, controdul datelor fiind realizat de Gallup Organization Romania. Rezultatele cercetării au fost făcute publice în data de 19 noiembrie 2002 în cadrul unei conferințe de presă organizate simultan la București și Cluj.

Rezultatele cercetării format Power Point (în curs de elaborare);
Rezultatele cercetării format Acrobat Reader (pdf) (în curs de elaborare).
Baza de date a cercetării în format SPSS;
Baza de date a cercetării în format XLS.

 BARE - ediția 2001

Instituția care a realizat cercetarea în 2001 este Metro Media Transilvania, iar cea care a realizat controlul datelor este Centrul de Cercetare a Relațiilor Interetnice.

Publicația, Barometrul relațiilor etnice a fost lansată în data de 12 decembrie 2001 la București și Cluj.

Rezultatele cercetării format Power Point;
Rezultatele cercetării format Acrobat Reader (pdf);
Baza de date a cercetării format SPSS.

 BARE - ediția 2000

Prima cercetare de teren a fost realizată în 2000 de Centrul de Cercetare a Relațiilor Interetnice (CCRIT) și finanțată de Agenția de Dezvoltare Internațională a Statelor Unite (USAID). Rezultatele cercetării, publicate sub numele de Etnobarometru, au fost prezentate în cadrul conferinței Modelul Românesc al Relațiilor Interetnice. Ultimii Zece Ani, Următorii Zece Ani, organizată în perioada 7-8 iulie 2000 la București, de USAID, Ambasada Statelor Unite, CCRIT și CRDE. 

Rezultatele cercetării Etnobarometru 2000.
 
  Coordonator de program:
Monica Robotin
Daniela Tarnovschi

Perioada de desfășurare:
cercetare anuală, cu ediții în 2000, 2001 și 2002

Finanțatori:
2003
- Fundația pentru o Societate Deschisă, România
2002
- Ministerul Afacerilor Externe al Regatului Norvegiei
- Fundația pentru o Societate Deschisă, România
- Fundația Carpatică - Fondul de Dezvoltare a Euroregiunii Carpatice, România
2001
- Fundația pentru o Societate Deschisă, România
2000
- Agenția de Dezvoltare Internațională a Statelor Unite (USAID) 
 

 
   
    
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020