CAUTĂ:
 
 PROGRAMELE CRDE
Inițiative de bună guvernare în comunități multietnice
Dezvoltare comunitară în comunități multietnice
Cercetare și documentare privind minoritățile etnice
Educație multiculturală
Integrare europeană
Promovarea dialogului interetnic
Burse de studiu, practică profesională
Promovarea incluziunii sociale
Achiziții publice
 
Alter-Image - documentar fotografic despre minoritățile naționale din România
Scopul programului Alter-Image este de a familiariza publicul larg cu diversitatea culturalã a etniilor din România. Colecția Alter-Image - documentar fotografic despre minoritățile naționale din România - cuprinde o expoziție itinerantă, un album și un CD-ROM multimedia.

Materialul fotografic, realizat în iunie 2000 în cadrul unei expediții documentare, surprinde aspecte ale vieții cotidiene, contemporane a comunităților etnice din România

Fotografiile din seria Alter-Image au fost realizate de zece specialiști, fotoreporteri, studenți și profesori ai Universității de Artă și Design din Cluj: Attila Balázs, Rareș Beuran, Károly Feleki, Ștefan Dorel Gãinã Gerendi, Radu Ghițulescu, Radu Ilea, Lehel Makara, Eugen Jenő Moritz, Radu Pop, Cristina Stranszky.

Expoziția a fost pentru prima oară deschisă publicului la București, în iulie 2000, în cadrul conferinței internaționale Modelul Românesc al Relațiilor Interetnice. Ultimii Zece Ani, Următorii Zece Ani, organizate de, Ambasada Statelor Unite, Agenția de Dezvoltare Internațională a Statelor Unite (USAID), Centrul de Cercetare a Relațiilor Interetnice (CCRIT) și CRDE.

Calendarul activităților Alter-Image din anul 2001 a cuprins următoarele expoziții:
15 mai-19 iunie 2001 –Secția de Etnografie a Muzeului Banatului din Timișoara;
24 mai 2001 – Clubul Interetnic, Bistrița;
2-7 iulie 2001 – Galeria Uniunii Artiștilor Plastici și Centrul Cultural Sindan, Cluj;
25-26 octombrie 2001 – Grantmakers East Group Forum, București;
6 decembrie 2001- 5 ianuarie 2002–Centrul European de Tineret al Consiliului Europei, Budapesta
14–16 decembrie 2001 – Zilele Minorităților, Cluj.
 
 

Coordonator:
Rarița Szakáts

Perioada de desfășurare:
2000-2001

Finanțatori:
- Fundația pentru o Societate Deschisă, România
- Departamentul pentru Protecția Minorităților Naționale al Guvernului României

 

 
   
    
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018