CAUTĂ:
 
 PROGRAMELE CRDE
Inițiative de bună guvernare în comunități multietnice
Dezvoltare comunitară în comunități multietnice
Cercetare și documentare privind minoritățile etnice
Educație multiculturală
Integrare europeană
Promovarea dialogului interetnic
Burse de studiu, practică profesională
Promovarea incluziunii sociale
Achiziții publice
 
Parteneriate între școli cu predare în limbile minorităților și școli cu predare în limba română

Programul are ca scop realizarea de parteneriate școlare în spiritul educației multiculturale. În cadrul programului se oferă sprijin financiar pentru desfășurarea unor activități extracurriculare comune de către elevi de diferite etnii. Elevii, provenind din școli cu predare în limbile minorităților, pe de o parte, și școli cu predare în limba română, pe de altă parte, au ocazia de a cunoaște mediul în care colegii lor din școala parteneră trăiesc și învață, principalele beneficii fiind o mai bună înțelegere a valorilor etnodiversității și dezvoltarea de atitudini bazate pe toleranță și respect față de alte grupuri etnice.

 Scopul programului:

Scopul programului este promovarea educației multiculturale în România, prin realizarea de parteneriate între școli cu predare în limbile minorităților naționale și școli cu predare în limba română.

 Obiective specifice:

 formarea de prietenii și conexiuni între elevii diferitelor grupuri etnice;
 prevenirea prejudecăților între copii de naționalitate diferită;
 cunoașterea culturii, tradițiilor și viața cotidiană a celorlalte grupuri etnice;
 realizarea unor colaborări instituționale la nivelul școlilor.

 Grup țintă:

Programul se adresează elevilor și profesorilor din școli cu predare în limbile minorităților naționale și din școli cu predare în limba română.
Beneficiari ai programului nu sunt doar elevii de diferite etnii, ci și familiile și profesorii acestora.

 Activități:

Programul facilitează desfășurarea unor activități extracurriculare comune de către copii de diferite etnii de vârstă școlară, provenind din regiuni etnoculturale și geografice diferite.
Copiii se vizitează reciproc, fac cunoștință cu mediul în care trăiesc și învață colegii lor din școala parteneră. Vizitele elevilor, însoțiți de profesori, sunt axate pe diferite activități de familiarizare cu specificitățile etnoculturale ale orașului și regiunii în care se află școala parteneră. Sunt organizate excursii, tabere, ateliere de lucru, activități artistice și recreative. Elevii lucrează împreună la pagini de web, reviste școlare bilingve, participă împreună la exerciții de cunoaștere reciprocă, desenează, recită, cântă, dansează, învățând astfel despre tradițiile, obiceiurile și cultura celorlalte grupuri etnice.
Parteneriatele stabilite după acest model au un impact pe termen lung: colaborările instituționale dintre școli continuă și se dezvoltă și după încheierea proiectelor, iar copiii de diferite etnii leagă prietenii durabile.

 Rezultate:

 33 de parteneriate școlare au fost finanțate în perioada 2000-2002
 aproximativ 1,500 elevi și 30 profesori, din 67 de școli, au participat la activități în cadrul programului
 în cadrul proiectelor finațate au fost realizate
- 12 reviste școlare, unele dintre ele bilingve
- 4 cărți
- 4 tabere interculturale
- 25 de expoziții de desen sau cu obiecte artizanale ale copiilor

 Proiecte finanțate în anul 2000
 Proiecte finanțate în anul 2001
 Proiecte finanțate în anul 2002


 
 

Coordonator de program:
Ágnes Veres

Perioada de desfășurare:
2000 - 2002

Acoperire geografică:

Națională

Finanțatori:

- Fundația pentru o Societate Deschisă România
- Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, Cluj

 

 
   
    
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010