CAUTĂ:
 
 PROGRAMELE CRDE
Inițiative de bună guvernare în comunități multietnice
Dezvoltare comunitară în comunități multietnice
Cercetare și documentare privind minoritățile etnice
Educație multiculturală
Integrare europeană
Promovarea dialogului interetnic
Burse de studiu, practică profesională
Promovarea incluziunii sociale
Achiziții publice
 
Educația multiculturală în școli
Proiectul își propune elaborarea unui manual de educație multiculturală pentru a promova multiculturalismul și dialogul intercultural în școli și a crește vizibilitatea minorităților etnoculturale în curriculum.

Pentru atingerea obiectivelor de mai sus, s-a dezvoltat un curriculum și s-au elaborat materialele didactice pentru un curs opțional de educație multiculturală care să se predea la clasele a III-a sau a IV-a. 20 de învățători (10 care predau în limbi ale minorităților, 10 care predau în limba română) care doresc să propună cursul opțional la clasele mai sus menționate în anul școlar 2005–2006 au beneficiat de trei sesiuni de formare  menite a le da instrumentele necesare pentru aplicarea manualului la clasă.

Din septembrie 2005 manualul este testat în 20 de clase de învățătorii formați în cadrul programului, aceștia beneficiind de mentorat pe parcursul livrării cursului.

*Educație multiculturală – clasa a III-a și a IV-a, de Simona-Elena Bernat și Zoltán Molnár, Cluj, Editura CRDE, 2006, 72 p., ISBN-10: 973-86239-9-5, ISBN-13: 978-973-86239-9-6

*Educație multiculturală – Caiet de exerciții, de Simona-Elena Bernat și Zoltán Molnár, Cluj, Editura CRDE, 2006, 74 p., ISBN-10: 973-7670-05-1, ISBN-13: 978-973-7670-05-2

*Educație multiculturală – Ghid metodologic, de Simona-Elena Bernat, Cluj, Editura CRDE, 2006, 100 p., ISBN-10: 973-7670-06-X, ISBN-13: 978-973-7670-06-9

 Educație multiculturală [pdf]
 Caiet de exerciții [pdf]
 Ghid metodologic [pdf]
 
  Coordonator de proiect:
Monica Călușer

Perioada de desfășurare:
2004–2006

Acoperire geografică:
România

Finanțator:
Fundația King Baudouin

Departamentul pentru Relații Interetnice (DRI), Secretariatul General al Guvernului României
 
 
   
    
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010