CAUTĂ:
 
 PROGRAMELE CRDE
Inițiative de bună guvernare în comunități multietnice
Dezvoltare comunitară în comunități multietnice
Cercetare și documentare privind minoritățile etnice
Educație multiculturală
Integrare europeană
Promovarea dialogului interetnic
Burse de studiu, practică profesională
Promovarea incluziunii sociale
Achiziții publice
 
Manual de limba și literatura română pentru clasele cu predare în limbile minorităților naționale

Proiectul își propune realizarea, în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării, a unei serii de manuale de Limba și literatura română specifice pentru clasele de gimnaziu cu predare în limbile minorităților naționale.

Adaptarea materialului didactic la nivelul cunoștințelor elevului fiind, în general, condiția esențială și decisivă pentru însușirea unei limbi în școală, elaborarea de manuale specifice pentru nevoile elevilor aparținând minorităților naționale, are menirea de a asigura însușirea temeinică și aprofundată a limbii române de către aceștia.

În perioada 2000-2001, au fost publicate și distribuite gratuit prin inspectoratele școlare, în 20 000 de exemplare, manuale pentru clasele a V-a și a VI-a, destinate următoarelor minorități naționale: maghiară, germană, slovacă, ucraineană și sârbă.


 
  Coordonator de program:
Gábor Ádám

Perioada de desfășurare:
2000-2001

Acoperire geografică:
Națională
 

 
   
    
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010