CAUTĂ:
 
 PROGRAMELE CRDE
Inițiative de bună guvernare în comunități multietnice
Dezvoltare comunitară în comunități multietnice
Cercetare și documentare privind minoritățile etnice
Educație multiculturală
Integrare europeană
Promovarea dialogului interetnic
Burse de studiu, practică profesională
Promovarea incluziunii sociale
Achiziții publice
 
Despre drepturile omului

Proiectul contribuie la educația pentru drepturile omului în România, prin conștientizarea drepturilor omului în rândul tinerilor și încurajarea implicării tinerilor în promovarea acestor principii. Proiectul include: sesiuni de formare destinate unui grup de 15 adolescenți, mentorat, campanii de educație pentru drepturile omului, construcția și promovarea unui website dedicat drepturilor tinerilor.

 Obiective specifice:

 Formarea unui grup de 15 liceeni în domeniul drepturilor omului, a tehnicilor de jurnalism investigativ și de redactare a unor articole de presă
 Lansarea unei campanii de conștientizare a drepturilor tinerilor în licee clujene
 Crearea unei pagini de web care să cuprindă materiale resursă despre drepturile omului

 Grup țintă:

Grupul țintă al acestui proiect pilot sunt liceeni din Cluj-Napoca.

 Activități:

Formare în domeniul  drepturilor omului
Sesiunile de formare sunt proiectate pentru un grup de 15 adolescenți, cu vârste între 15-18 ani. Acești tineri sunt sprijiniți să identifice unele abuzuri ale drepturilor omului (la început prin studierea unor cazuri evidente de încălcare a acestora, identificate în presă), să le investigheze și să le analizeze (dezvoltându-și gândirea critică în abordarea unor astfel de situații), iar apoi să redacteze articole de presă despre cazurile investigate.

Mentorat. Editarea unei reviste școlare
În partea a doua a proiectului, întâlnirile iau forma unor ședințe de mentorat, tinerii inițiind campaniii de promovare a drepturilor omului în liceele în care învață.
Articolele scrise de adolescenți sunt publicate în revista Pe nume.

Website - www.dreptul-tau.ro
Proiectul include crearea unei pagini web care să conțină un forum, resurse în domeniul educației pentru drepturile omului, documente/declarații ale drepturilor omului, legături spre website-uri ale unor organizații internaționale și programe de apărare a drepturilor omului etc. Intenția este să încurajăm tinerii să denunțe abuzuri îndreptate împotriva lor și a altor grupuri.

Campanie de informare privind drepturile tinerilor
Campania se adresează tuturor liceelor din Cluj și are scopul de a conștientiza liceenii de drepturile omului și de existența website-ului. Materialele promoționale includ afișe, fluturași și abțibilduri. Strategia, conținutul și design-ul acestor materiale vor fi făcute de echipa de participanți în proiect în cadrul activităților de formare și mentorat, sub îndrumarea formatorilor.

 Rezultate:
 
 formarea unui grup de 15 tineri în domeniul apărării drepturilor omului
 prezentarea unor informații de bază despre drepturile omului în cinci licee clujene
publicarea primelor trei numere ale revistei “Pe nume”
 publicarea website-ului www.dreptul-tau.ro, conținând o secțiune forum, care va găzdui dezbateri despre drepturile omului și ale tinerilor 
 publicarea unui set de materiale - afișe, fluturași și abțibilduri - de promovare a dreptuilor tinerilor
 desfășurarea unei campanii de conștientizare a drepturilor tinerilor în liceele din Cluj


 
  Coordonator de proiect:
Mária Kovács

Perioada de desfășurare:
septembrie - decembrie 2002

Acoperirea geografică:
Cluj

Finanțatori:

- European Youth Foundation, Directorate of Youth and Sport, Council of Europe
- Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală, Cluj
  
   
    
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010