CAUTĂ:
 
 PROGRAMELE CRDE
Inițiative de bună guvernare în comunități multietnice
Dezvoltare comunitară în comunități multietnice
Cercetare și documentare privind minoritățile etnice
Educație multiculturală
Integrare europeană
Promovarea dialogului interetnic
Burse de studiu, practică profesională
Promovarea incluziunii sociale
Achiziții publice
 
Educație multiculturală pentru profesori și elevi
Scopul proiectului este să contribuie la creșterea nivelului general de implementare a educației multiculturale în cadrul învățământului primar din România.

 Obiectivele specifice ale proiectului își propun să:
 Crească nivelul de conștientizare a profesorilor din  județele multiculturale – Bihor, Sălaj, Maramureș, Mureș, Alba, Bistrița Năsăud – asupra diversității etnoculturale și a educației multiculturale în România;
 Transfere profesorilor din cele 6 județe multiculturale instrumentele și cunoștințele necesare pentru implementarea pachetului educațional de Educație multiculturală la clasele a III-a și a IV-a;
 Crească gradul de sensibilizare față de problemele diversității etnoculturale a profesorilor din ciclul primar din cele 6 județe;
 Includă elemente ale educației multiculturale și ale diversității etnoculturale în manualele de literatură, geografie și istorie din ciclul primar;
 Crească capacitatea de implementare a elementelor educației multiculturale de către profesori în predarea materiilor literatură, geografie și istorie în ciclul primar.

 Activități:
1. Cursuri profesori:
Această activitate vizează organizarea a 2 cursuri cu 25 participanți – profesori din cele 6 județe selectate (Bihor, Sălaj, Maramureș, Mureș, Alba, Bistrița Năsăud) prin care profesorii să fie expuși nu doar cunoștințelor de educație multiculturală și diversitate etnoculturală, dar și echipați cu metode și instrumente care pot fi integrate atât în predarea educației multiculturale ca materie opțională cât și în predarea literaturii, geografiei și istoriei prin includerea unor elemente specifice diversității. Ideea cursurilor a apărut din nevoia profesorilor de a primi nu doar informații sub forma ghidului metodologic dar și sub forma de aptitudini și metode practice. Astfel cursurile vor îmbina exercițiile practice, simulările și lucrul pe cazuri concrete din tematica manualelor din ciclul primar cu elemente caracteristice educației multiculturale. Am inclus în această activitate atât profesori care sunt familiari cu pachetul educațional „Educație multiculturală” care au fost distribuite în județele Bihor, Sălaj și Mureș, precum și profesori care în această etapă vor primi atât pachetul educațional cât și formarea necesară pentru predarea elementelor de educație multiculturală la orele de curs. Se dorește ca aceste 2 cursuri să reunească profesori cu expuneri diferite la pachetul „Educație multiculturală” din dorința de a crea un mediu cât mai dinamic și realist posibil, profesori deja familiari cu subiectul oferind o perspectivă diferită față de cei care vor fi expuși prima dată acestei tematici.

2. Evaluare manuale:
Această activitate constă în analiza manualelor de literatură, geografie și istorie din ciclul primar în vederea recomandării introducerii unor elemente suplimentare de diversitate, în concordanță cu educația multiculturală. Analiza acestor manuale este necesară nu numai din perspectiva educației multiculturale, ci și din perspectiva alinierii curriculei românești la curricula europeană. Nevoia integrării elementelor diversității în celelalte materii va crea atât tranziția ușoară spre materii legate de drepturile omului, cetățenie și democrație, dar va aborda și stereotipurile legate de minorități, conflict și diversitate.

3. Recomandare  pentru  Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului – MECT:
Această activitate constă în crearea unui material final al proiectului – o recomandare către MEN – care  să includă recomandările unor specialiști precum și rezultatele cursurilor pentru profesori, astfel încât în viitor programele școlare să includă elemente ale diversității în predarea literaturii, geografiei și istoriei în ciclul primar. Această recomandare va prezenta exemple concrete și metodologice, precum și exerciții practice, dar și o multitudine de paralele la alte astfel de practici existente în Uniunea Europeană. De asemenea, această recomandare va fi un instrument util nu doar în predarea diversității în viitor, ci și un model pentru crearea unor materiale de tip „ghid metodologic” care să ușureze și să simplifice introducerea unor elemente noi în curriculele formale, ținând cont de standardele europene de educație.

4. Retipărirea pachetului educațional:
Retipărirea pachetului educațional și distribuirea acestuia în județele Bistrița Năsăud, Alba și Maramureș. Materialele realizate (broșura, ghidul și caietul) vor fi distribuite gratuit, câte un pachet care include 25 de broșuri, 25 de exemplare din caietul de exerciții și un ghid metodologic. Broșura va fi editată integral color și tipărită într-un număr de 600 exemplare. Caietul de exerciții va avea și el reprezentări grafice, dar va fi editat monocrom și tipărit în 600 exemplare. Ghidul metodologic va fi tipărit în 40 de exemplare.

 Grupul țintă:
Profesorii din ciclul primar în învățământul de stat atât în limba română cât și în limba maternă a diverselor minorități naționale din cele 6 județe vizate.

 Beneficiarii proiectului:
Cadrele didactice din ciclul primar al învățământului de stat, elevii din ciclul primar ai școlilor participante, precum și alte cadre didactice din învățământul de stat din județele în care vor fi distribuite pachetele educaționale de Educație multiculturală pentru clasele a III-a și a IV-a.
 
  Coordonator de proiect:
Anca Săndescu

Perioada de desfășurare:
iulie–noiembrie 2007

Acoperire geografică:
Alba, Bistrița Năsăud, Bihor, Maramureș, Mureș și Sălaj

Finanțator:
Departamentul pentru Relații Interetnice (DRI), Secretariatul General al Guvernului României
  
   
    
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010