CAUTĂ:
 
 PROGRAMELE CRDE
Inițiative de bună guvernare în comunități multietnice
Dezvoltare comunitară în comunități multietnice
Cercetare și documentare privind minoritățile etnice
Educație multiculturală
Integrare europeană
Promovarea dialogului interetnic
Burse de studiu, practică profesională
Promovarea incluziunii sociale
Achiziții publice
 
Succesul școlar al copiilor romi
Proiectul își propune să sprijine copiii dezavantajați în procesul de învățare a scrisului și cititului prin dezvoltarea de instrumente specifice de evaluare și îmbunătățire a acestor abilități.

Proiectul constă în dezvoltarea de metode de evaluare a nivelului de cunoaștere a scrisului și cititului și elaborarea de strategii de tutorat pentru îmbunătățirea acestora. O serie de materiale vor fi dezvoltate în cadrul proiectului în limbile țărilor partenere în proiect incluzând ghidurile de formare și instrumentele de evaluare.
Diseminarea expertizei acumulate în cadrul proiectului se va face la nivelul organizațiilor preocupate de problematica roma, în cadrul rețelelor Step by Step și RWCT, prin intermediul partenerilor în proiect: Nadacia Skola Dokoran (Slovacia), Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională (România), Asociația Lectura și Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice (România), Asociația Bulgară de Lectură (Bulgaria), Centrul Educațional ProDidactica (Republica Moldova), Forumul pentru Libertate în Educație (Croația), Centrul de Cercetare și Dezvoltare a Inițiativelor Pedagogice, Step by Step (Slovenia).

Principalele activități ale proiectului includ patru sesiuni de formare de formatori, dezvoltarea de instrumente comune de lucru, traducerea și adaptarea lor la specificul lingvistic al țărilor participante în proiect, testarea instrumentelor și diseminarea lor în fiecare dintre cele cinci țări participante. Astfel 21 de profesori sunt formați cu scopul de a dezvolta metode de evaluare a nivelului de cunoaștere a scrisului și cititului și elaborarea de strategii de tutorat pentru îmbunătățirea acestora. Aceștia vor disemina mai departe informația, atât prin formare, cât și prin elaborarea de materiale.

Inițiativa este o premieră în regiune, numeroasele inițiative și eforturi menite a sprijini copiii romi în procesul educațional și a reduce nivelul abandonului școlar nefiind bazate pe cercetări privind modul în care copilul dobândește abilități de scris și citit. Proiectul se bazează pe rezultatele cercetărilor și a metodelor dezvoltate în alte părți ale lumii, în special în Statele Unite și Noua Zeelandă.

Proiectul beneficiază de expertiza și consultanța lui Charles Temple, Alan Crawford și Codruța Temple, toți trei cu o relevantă experiență în domeniu.

 
 

Coordonator de proiect:
Monica Călușer

Perioada de desfășurare:
2005–2007

Acoperire geografică:
România, Bulgaria, Croația, Republica Moldova, Slovacia, Slovenia

Finanțator:
Roma Education Fund

 


 
   
    
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010