CAUTĂ:
 
 PROGRAMELE CRDE
Inițiative de bună guvernare în comunități multietnice
Dezvoltare comunitară în comunități multietnice
Cercetare și documentare privind minoritățile etnice
Educație multiculturală
Integrare europeană
Promovarea dialogului interetnic
Burse de studiu, practică profesională
Promovarea incluziunii sociale
Achiziții publice
 
Administrație publică locală în comunități multietnice

Proiectul are ca scop facilitarea aplicării noii Legi a Administrației Publice, care reglementează folosirea în administrația publică a limbii minorităților etnice, pentru asigurarea accesului și participării egale la viața publică a indivizilor aparținând minorităților etnice.

 Obiective specifice:

 eficientizarea comunicării dintre funcționarii administrației publice și cetățeni
 îmbunătățirea comunicării dintre funcționarii administrației publice și cetățenii aparținând minorităților etnice, oferindu-le acestora posibilitatea de a se adresa autorităților în limba maternă
 instituționalizarea și consolidarea experiențelor și a practicilor eficiente în vederea multiplicării lor viitoare

Grup țintă:

 funcționarii administrației publice din 8 orașe
 cetățenii de diferite etnii ai acestor orașe, cu populația cuprinsă între 10000 și 26000 de locuitori

 Activități:

Proiectul este relevant în contextul noii Legi a Administrației Publice, intrată în vigoare în aprilie 2001, care reglementează folosirea în administrația publică, în localitățile în care o minoritate reprezintă cel puțin 20% din numărul total al locuitorilor, pe lângă limba română, a limbii acelei grupări etnice. Intrarea în vigoare a acestei legi a creat numeroase dificultăți instituțiilor administrației locale, care nu dețin nici resursele, nici expertiza necesară pentru a introduce comunicarea multilingvă în relația cu cetățenii.

Activitățile din cadrul programului includ: un stagiu de formare pentru funcționari publici, asistență și consultanță pentru dezvoltarea și implementarea unui plan de acțiune, schimburi de experiență (networking) între reprezentanții administrațiilor publice participante.

Cursurile de formare sunt oferite în parteneriat cu Fundația Civitas Cluj și vizează atât îmbunătățirea capacității organizatorice necesare pentru folosirea limbii minorităților etnice în administrația publică, cât și dezvoltarea unui plan de acțiune referitor la aspectele administrative ale activității de relații cu publicul în comunitățile multietnice.
Participanții la aceste stagii de pregătire sunt reprezentanții administrației publice locale din orașele care beneficiază de asistență.

Modulul de implementare urmărește punerea în practică a planului de acțiune stabilit de participanții la stagiile de pregătire, oferă asistență și consultanță pentru obținerea unor rezultate concrete: plan de acțiune al activității de relații cu publicul, instrumente specifice activității de relații cu publicul (formulare și antete bilingve, site-uri de internet, inscripții și broșuri în limbile minorităților).

Modulul de networking cuprinde schimburi de experiență între reprezentanții administrațiilor publice participante.

 Rezultate:

Anterior inițierii proiectului, CRDE a finanțat o cercetare privind consecințele implementării normelor de comunicare multilingvă la nivelul administrațiilor locale din comunitățile cu un număr semnificativ de cetățeni aparținând minorităților naționale. Conform studiului, funcționarii publici manifestau reticență față de obligativitatea introducerii acestor măsuri. Ținând cont de concluziile cercetării, CRDE a dezvoltat proiectul astfel încât adaptarea la condițiile noii legislații să se facă în contextul unei mai ample reforme a activității de relații cu publicul. Astfel s-au dezvoltat instrumente PR multilingve, alături de metode de comunicare cu publicul mai eficiente etc.
Ca urmare a implementării proiectului, în comunitățile țintă a crescut sentimentul de responsabilitate al angajaților primăriilor privind modalitățile prin care ei înșiși pot contribui la înlesnirea procesului de comunicare cu cetățenii de diferite etnii. Foarte mulți dintre aceștia și-au însușit cunoștințe de management de proiect utile și în alt context, unii chiar dorind să înființeze asociații care să ajute prin proiecte specifice munca primăriilor. Prin dezvoltarea acestor instrumente specifice a crescut simțitor și pragul de toleranță din cadrul acestor instituții, înlăturându-se multe dintre suspiciunile anterioare.


 
 

Coordonator de program:
Tibor Szász

Perioada de desfășurare:
mai 2002 – decembrie 2002

Acoperirea geografică:
Carei, jud. Satu-Mare; Tășnad, jud. Satu-Mare; Sfântu Gheorghe, jud. Covasna;  Covasna, jud. Covasna, Toplița, jud. Harghita; Luduș, jud. Mureș; Sovata, jud. Mureș; și Șimleul Silvaniei, jud. Sălaj.

Finanțatori:
- Consiliul Europei, The Confidence Building Measures Programme
- Fundația Westminster pentru Democrație, Anglia

Parteneri:

- Fundația Civitas, Cluj

 

 
   
    
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018