CAUTĂ:
 
 PROGRAMELE CRDE
Inițiative de bună guvernare în comunități multietnice
Dezvoltare comunitară în comunități multietnice
Cercetare și documentare privind minoritățile etnice
Educație multiculturală
Integrare europeană
Promovarea dialogului interetnic
Burse de studiu, practică profesională
Promovarea incluziunii sociale
Achiziții publice
 
Misiune posibilă – șanse egale în alegerea carierei
 Obiectivul general
Promovarea șanselor egale pentru tinerii aparținând minorităților etnice în vederea îmbunătățirii implicării acestora în viața comunității, prin încurajarea lor să opteze pentru o carieră în structurile poliției.

NOU!!! EDIȚIA 2011
 Obiectivele specifice ale proiectului sunt
 Informarea tinerilor aparținând minorităților etnice a maghiarilor, romilor și germanilor din România, în 5 județe, cu privire la oportunitățile de carieră și de învățământ din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR);
 Dezvoltarea unor activități educaționale în vederea orientării profesionale a 35 tineri aparținând minorităților etnice;
 Creșterea capacității partenerilor de a oferi servicii de informare și consiliere profesională tinerilor aparținând minorităților etnice.

 Grup țintă
Elevi de liceu aparținând minorităților maghiare, rome și germane din județele Bihor, Cluj, Harghita, Mureș, Satu Mare (parte din ei provenind din mediul rural), precum și familiile lor.

 Beneficiari direcți
 35 de tineri aparținând minorităților etnice a maghiarilor, romilor și germanilor din România, participanți la tabăra de orientare.

 Beneficiari indirecți
 Minoritățile etnice din România.

 Activități
Pregătirea materialelor informative
Materialele de informare vor fi distribuite în 28 de școli din cinci județe vizate. Acestea au menirea de a informa și implicit încuraja elevii de etnii altele decât cea română cu privire la cariera de polițist. Totodată, elevii vor afla de oportunitatea de a participa la sesiuni de pregătire care îi vor familiariza cu activitățile didactice desfășurate în cadrul Școlii de Agenți de Poliție din Cluj-Napoca, precum și detalii tehnice privind admiterea și cariera de polițist.

Informarea și recrutarea tinerilor minoritari
Informarea în vederea participării la tabăra Misiune posibilă – șanse egale în alegerea carierei se va realiza prin intermediul afișelor expuse în școli din cele 5 județe vizate și a fluturașilor informativi distribuiți în perioada mai-iunie 2011. Acest proces se realizează în colaborare cu Compartimentele de Prevenire din cadrul Inspectoratelor Județene de Poliție.

Tabăra școlară Misiune posibilă – șanse egale în alegerea carierei
Sesiunile de pregătire din cadrul taberei, organizată în perioada 8-12 august 2011, în incinta Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan”, urmăresc familiarizarea cu aspecte specifice procesului de instruire și se adresează acelor tineri minoritari care, în urma campaniei de informare în școli, și-au manifestat intenția de a urma cariera de polițist.

 AICI afișul de promovare a taberei
 AICI fluturașul informativ conținând programul taberei
 AICI formularul de înscriere
 Prezentarea proiectului cu ocazia manifestărilor prilejuite de Ziua Minorităților Naționale, decembrie 2011


EDIȚIA 2010
 Obiectivele specifice ale proiectului sunt
 Informarea tinerilor aparținând minorităților etnice a maghiarilor, romilor și germanilor din România, în 7 județe, cu privire la oportunitățile de carieră și de învățământ din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR);
 Dezvoltarea unor activități educaționale în vederea orientării profesionale a 49 tineri aparținând minorităților etnice;
 Creșterea capacității partenerilor de a oferi servicii de informare și consiliere profesională tinerilor aparținând minorităților etnice.

 Grup țintă
Elevi de liceu aparținând minorităților maghiare, rome și germane din 7 județe ale țării (parte din ei provenind din mediul rural), precum și familiile lor.

 Beneficiari direcți
 Minim 1.800 de liceeni din rândul tinerilor aparținând minorităților etnice a maghiarilor, romilor și germanilor din România, expuși campaniei de informare cu privire la oportunitățile de carieră și de învățământ din IGPR;
 49 de tineri aparținând minorităților etnice a maghiarilor, romilor și germanilor din România, participanți la tabăra de orientare.

 Beneficiari indirecți
 Minoritățile etnice din România.

 Activități
Pregătirea materialelor informative
Materialele de informare vor fi distribuite în 28 de școli din șapte județe vizate. Acestea au menirea de a informa și implicit încuraja elevii de etnii altele decât cea română cu privire la cariera de polițist. Totodată, elevii vor afla de oportunitatea de a participa la sesiuni de pregătire care îi vor familiariza cu activitățile didactice desfășurate în cadrul Școlii de Agenți de Poliție din Cluj-Napoca, precum și detalii tehnice privind admiterea și cariera de polițist.

Informarea și recrutarea tinerilor minoritari
Informarea în vederea participării la tabăra Misiune posibilă – șanse egale în alegerea carierei se va realiza prin intermediul afișelor expuse în școli din cele 7 județe vizate și a fluturașilor informativi distribuiți în perioada mai-iunie 2010. Acest proces se realizează în colaborare cu Compartimentele de Prevenire din cadrul Inspectoratelor Județene de Poliție. În colaborare cu aceste instituții se va realiza și informarea privind admiterea la școlile de poliție, în perioada septembrie-octombrie 2010.

Tabăra școlară Misiune posibilă – șanse egale în alegerea carierei
Sesiunile de pregătire din cadrul taberei, organizată în incinta Școlii de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan”, urmăresc familiarizarea cu aspecte specifice procesului de instruire și se adresează acelor tineri minoritari care, în urma campaniei de informare în școli, și-au manifestat intenția de a urma cariera de polițist.

 AICI afișul de promovare a taberei
 AICI fluturașul informativ conținând programul taberei
 AICI formularul de înscriere

 Rezultate așteptate
Proiectul va contribui la informarea și sensibilizarea minorităților naționale cu privire la importanța reprezentării lor în structurile de poliție. De asemenea, tinerii aparținând minorităților naționale vor fi informați cu privire la avantajele unei cariere de polițist, la condițiile de admitere și de studiu din instituțiile de învățământ din cadrul IGPR, având o posibilitate în plus atunci când se vor decide în privința propriei cariere.

Datorită consilierii și sprijinului acordat, ne așteptăm ca tinerii minoritari să aibă șanse egale la admiterea în școlile de poliție și să depășească orice fel de prejudecăți. Astfel, urmând și finalizând studiile în cadrul școlilor de poliție, ei se vor întoarce în comunități în care, nu de puține ori, apar conflicte între grupuri etnice diferite, între acestea și poliție și vor aduce o valoare adăugată capacității autorităților de ordine publică de a gestiona astfel de situații conflictuale.

Peste 1.800 de liceeni din rândul tinerilor aparținând minorităților etnice a maghiarilor, romilor și germanilor din 28 de școli și licee din județele Bihor, Cluj, Covasna, Harghita, Mureș, Satu Mare, Sibiu vor fi informați cu privire la oportunitățile de carieră din cadrul IGPR. 49 dintre aceștia își vor testa abilitățile în cadrul taberei Misiune posibilă – șanse egale în alegerea carierei.
 
  Coordonator de proiect:
Gábor Ádám

Perioada de desfășurare:
Ediția 2011:
mai – august 2011

Ediția 2010:
mai – septembrie 2010

Acoperirea geografică:
Ediția 2011:
Bihor, Cluj, Harghita, Mureș, Satu Mare

Ediția 2010:
Bihor, Cluj, Covasna, Harghita, Mureș, Satu Mare, Sibiu

Finanțatori:
- Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României
- Centrul de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală

Parteneri:
- Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” din Cluj-Napoca
- Institutul de Prevenire și Psihosociologie din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române
  
   
    
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018