CAUTĂ:
 
 PROGRAMELE CRDE
Inițiative de bună guvernare în comunități multietnice
Dezvoltare comunitară în comunități multietnice
Cercetare și documentare privind minoritățile etnice
Educație multiculturală
Integrare europeană
Promovarea dialogului interetnic
Burse de studiu, practică profesională
Promovarea incluziunii sociale
Achiziții publice
 
Monitorizarea activității parlamentare a reprezentanților minorităților naționale

Scopul proiectului este de a contribui la construcția democratică a României prin creșterea eficienței reprezentării minorităților naționale în Parlament.  

  Grup țintă:

 reprezentanții parlamentari ai minorităților naționale
 Grupul parlamentar al minorităților naționale
 organizațiile minorităților etnice
 membrii minorităților etnice
 publicul larg

  Activități:

 Monitorizarea activității parlamentarilor reprezentanți ai minorităților naționale
 Monitorizarea activității Grupului parlamentar al minorităților naționale 
 Monitorizarea activității organizațiilor minorităților naționale reprezentate în Parlament
 Realizarea a 6 focus-grupuri: proces de consultare a membrilor comunităților etnice cu privire la măsura reprezentării intereselor și problemelor lor în Parlamentul României și în cadrul organizațiilor care îi reprezintă
 Realizarea a 3 dezbateri publice cu participarea parlamentarilor, a presei, a beneficiarilor, a reprezentanților organizațiilor active în domeniul minorităților
 Realizarea a 3 rapoarte de analiză a  gradului de reprezentare a minorităților naționale în sfera publică, publicarea și diseminarea acestora (inclusiv pe www.edrc.ro, www.apd.ro, www.divers.ro).

  Rezultate așteptate:

 18 parlamentari membri ai Grupului parlamentar al minorităților naționale dobândesc practici de bună guvernare
 18 organizații ale minorităților naționale dobândesc abilități de transparență și responsabilizare în gestionarea fondurilor publice
 se desfășoară 6 focus-grupuri cu câte 10 reprezentanți ai minorităților naționale de pe întreg teritoriul țării
 se realizează 6 scrisori ale minoritarilor prin care aceștia își vor face cunoscute doleanțele și sugestiile către reprezentanții lor.
 se realizează trei monitorizări: a activității parlamentarilor, a Grupului parlamentar al minorităților naționale și a organizațiilor minorităților naționale
 se desfășoară 3 dezbateri publice pe marginea monitorizărilor și a rezultatelor focus-grupurilor între cei vizați, presă, beneficiari, reprezentanți ai organizațiilor active în domeniul minorităților
 se realizează 3 rapoarte de analiză, în 500 de exemplare, în ceea ce privește îmbunătățirea reprezentării minorităților etnice în Parlamentul României. Cele trei rapoarte de analiză vor fi publicate și distribuite atât reprezentanților parlamentari ai minorităților naționale și organizațiilor minorităților etnice dar și specialiștilor, instituțiilor pentru a căror activitate informațiile despre minorități au o relevanță specială: mass media, organizații neguvernamentale, instituții publice, cercetători, oameni politici, activiști, publicul larg (aproximativ 1500 beneficiari direcți) etc.
 se publică cele 3 rapoarte pe site-urile celor două organizații partenere: www.edrc.ro, www.apd.ro și pe www.divers.ro, portalul de știri și informații legate de domeniul și problematica minorităților etnice din România și din spațiul european 
 se inițiază o rețea a organizațiilor active în protecția minorităților în ceea ce privește îmbunătățirea reprezentării minorităților etnice.

Prin activitățile propuse, proiectul urmărește creșterea gradului de responsabilizare a celor 18 parlamentari ai minorităților naționale în vederea susținerii intereselor alegătorilor, facilitarea legăturii directe între alegători și aleși prin includerea de practici de consultare, creșterea vizibilității activității desfășurate de parlamentarii minorităților și a celor 19 organizații ale minorităților naționale în administrarea fondurilor publice și în gestionarea proiectelor derulate în folosul cetățenilor minoritari. Proiectul dorește să contribuie la creșterea participării minorităților la viața publică și la promovarea și susținerea valorilor diversității multiculturale prin stimularea Grupului parlamentar al minorităților naționale de a acționa responsabil în promovarea inițiativelor legislative adresate minorităților.

 Monitorizarea activității parlamentare a reprezentanților minorităților naționale - raportul final


 
 


Coordonator de program:
Monica Călușer

Perioada de desfășurare:
octombrie 2006–septembrie 2007

Acoperirea geografică:
Națională

Finanțatori:
Uniunea Europeană, programul Dezvoltarea Societății Civile, Componenta Democrație, drepturile omului, statul de drept și independența justiției – PHARE 2004

Parteneri:
Asociația Pro Democrația

 

 
   
    
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018