CAUTĂ:
 Schimbări în harta etnică a României

Schimbări în harta etnică a României*

Una dintre concluziile destul de evidente ale lucrării de față ar fi că etnomobilitatea teritorială nu este o caracteristică a minorității etnice luată în considerare ca atare, ci reflectă mobilitatea unei minorități ca o componentă a națiunii etnice cuprinzătoare, înțeleasă drept națiune culturală. Acest aspect este foarte clar în cazul maghiarilor. Intensitatea procesului de emigrare a minorităților naționale din România nu poate fi înțeleasă dacă nu se iau în considerare, spre exemplu, politicile guvernului israelian sau lobby-ul evreiesc în Statele Unite, politicile statului german cu privire la Aussiedler, ori eforturile Ungariei de a asigura securitatea, stabilitatea și autonomia maghiarilor din țările vecine. S-ar putea trage concluzia că etnomobilitatea teritorială pune accentul pe dimensiunea internațională a națiunilor culturale.

La începutul secolului XXI, România este mult mai săracă în termenii diversității sale culturale. Acest declin în diversitate reprezintă o pierdere a întregii societăți. Emigrarea grupurilor etnice a avut efecte negative în special asupra evoluției sociale și politice a țării, într-o perioadă fundamentală pentru viitorul ei democratic.

Volumul – având 104 de pagini și un tiraj de 500 de exemplare – poate fi achiziționat în librăriile Polirom din România, precum și la sediul din Cluj al Centrului de Resurse pentru Diversitate Etnoculturală.

*Schimbări în harta etnică a României, de Gabriel ANDREESCU, Cluj, Edit. CRDE, 2005, 104 p., ISBN 973-7670-01-9.

Întregul volum

 
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018