CAUTĂ:
 Educație multiculturală în școli

Educație multiculturală în școli, pentru clasa a III-a și a IV-a
Manual, caiet de exerciții, ghid metodologic*


Proiectul își propune elaborarea unui manual de educație multiculturală pentru a promova multiculturalismul și dialogul intercultural în școli și a crește vizibilitatea minorităților etnoculturale în curriculum.

Pentru atingerea obiectivelor de mai sus, s-a dezvoltat un curriculum și s-au elaborat materialele didactice pentru un curs opțional de educație multiculturală care să se predea la clasele a III-a sau a IV-a. 

Din septembrie 2005 manualul este testat în 20 de clase de învățătorii formați în cadrul programului, aceștia beneficiind de mentorat pe parcursul livrării cursului.

Această publicație a fost realizată cu sprijinul financiar al Fundației King Baudouin în cadrul programului "Minority Rights in Practice in South Eastern Europe".

Tipărită cu sprijinul financiar al Guvernului României, Departamentul pentru Relații Interetnice.

Detalii despre programul Educația multiculturală în școli.

*Educație multiculturală – clasa a III-a și a IV-a, de Simona-Elena Bernat și Zoltán Molnár, Cluj, Editura CRDE, 2006, 72 p., ISBN-10: 973-86239-9-5, ISBN-13: 978-973-86239-9-6

*Educație multiculturală – Caiet de exerciții, de Simona-Elena Bernat și Zoltán Molnár, Cluj, Editura CRDE, 2006, 74 p., ISBN-10: 973-7670-05-1, ISBN-13: 978-973-7670-05-2

*Educație multiculturală – Ghid metodologic, de Simona-Elena Bernat, Cluj, Editura CRDE, 2006, 100 p., ISBN-10: 973-7670-06-X, ISBN-13: 978-973-7670-06-9

 Educație multiculturală [pdf]
 Caiet de exerciții [pdf]
 Ghid metodologic [pdf]

 
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018