CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
19,399,597
89.47 %
Maghiari: 
1,431,807
6.60 %
Romi (Ţigani): 
535,140
2.46 %
Ucraineni: 
61,098
0.28 %
Germani: 
59,764
0.27 %
Ruşi-lipoveni: 
35,791
0.16 %
Turci: 
32,098
0.14 %
Tătari: 
23,935
0.11 %
Sârbi: 
22,561
0.10 %
Slovaci: 
17,226
0.07 %
Bulgari: 
8,025
0.03 %
Croaţi: 
6,807
0.03 %
Greci: 
6,472
0.02 %
Evrei: 
5,785
0.02 %
Cehi: 
3,941
0.01 %
Polonezi: 
3,559
0.01 %
Italieni: 
3,288
0.01 %
Chinezi: 
2,243
0.01 %
Armeni: 
1,780
0.0 %
Ceangăi: 
1,266
0.0 %
Alta etnie: 
16,850
0.07 %
Etnie nedeclarată: 
1,941
0.0 %
Total: 
21,680,974    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
19,736,517
91.03 %
Maghiară: 
1,443,970
6.66 %
Rromanes (Ţigănească): 
237,570
1.09 %
Ucraineană: 
57,407
0.26 %
Germană: 
44,888
0.20 %
Rusă-Lipoveană: 
29,246
0.13 %
Turcă: 
28,115
0.12 %
Tătară: 
21,272
0.09 %
Sârbă: 
20,411
0.09 %
Slovacă: 
16,027
0.07 %
Bulgară: 
6,735
0.03 %
Croată: 
6,355
0.02 %
Greacă: 
4,170
0.01 %
Evreiască (Idis): 
951
0.0 %
Cehă: 
3,381
0.01 %
Poloneză: 
2,690
0.01 %
Italiană: 
2,531
0.01 %
Chineză: 
2,266
0.01 %
Armeană: 
721
0.0 %
Alta limbă maternă: 
13,621
0.06 %
Limbă maternă nedeclarată: 
2,130
0.0 %
Total: 
21,680,974    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
18,817,975
86.79 %
Romano-catolică: 
1,026,429
4.73 %
Reformată: 
701,077
3.23 %
Penticostală: 
324,462
1.49 %
Greco-catolică: 
191,556
0.88 %
Baptistă: 
126,639
0.58 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
93,670
0.43 %
Musulmană: 
67,257
0.31 %
Unitariană: 
66,944
0.30 %
Creştină după Evanghelie: 
44,476
0.20 %
Creştină de rit vechi: 
38,147
0.17 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
27,112
0.12 %
Evanghelică: 
18,178
0.08 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
8,716
0.04 %
Mozaică: 
6,057
0.02 %
Altă religie: 
89,196
0.41 %
Fără religie: 
12,825
0.05 %
Atei: 
8,524
0.03 %
Religie nedeclarată: 
11,734
0.05 %
Total: 
21,680,974    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,954,935
9.01 %
0-14 ani, femei: 
1,865,577
8.60 %
15-59 ani, barbaţi: 
6,827,982
31.49 %
15-59 ani, femei: 
6,839,265
31.54 %
60+ ani, barbaţi: 
1,785,824
8.23 %
60+ ani, femei: 
2,407,391
11.10 %
Total: 
21,680,974    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: