CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
3,597,040
97.89 %
Maghiari: 
5,472
0.14 %
Romi (Ţigani): 
44,948
1.22 %
Ucraineni: 
9,564
0.26 %
Germani: 
2,311
0.06 %
Ruşi-lipoveni: 
7,442
0.20 %
Turci: 
188
0.0 %
Tătari: 
22
0.0 %
Sârbi: 
33
0.0 %
Slovaci: 
21
0.0 %
Bulgari: 
35
0.0 %
Croaţi: 
7
0.0 %
Greci: 
653
0.01 %
Evrei: 
1,003
0.02 %
Cehi: 
12
0.0 %
Polonezi: 
2,669
0.07 %
Italieni: 
297
0.0 %
Chinezi: 
26
0.0 %
Armeni: 
152
0.0 %
Ceangăi: 
809
0.02 %
Alta etnie: 
1,494
0.04 %
Etnie nedeclarată: 
169
0.0 %
Total: 
3,674,367    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
3,626,120
98.68 %
Maghiară: 
5,539
0.15 %
Rromanes (Ţigănească): 
22,021
0.59 %
Ucraineană: 
9,494
0.25 %
Germană: 
1,145
0.03 %
Rusă-Lipoveană: 
5,523
0.15 %
Turcă: 
150
0.0 %
Tătară: 
10
0.0 %
Sârbă: 
21
0.0 %
Slovacă: 
6
0.0 %
Bulgară: 
21
0.0 %
Croată: 
3
0.0 %
Greacă: 
484
0.01 %
Evreiască (Idis): 
197
0.0 %
Cehă: 
5
0.0 %
Poloneză: 
2,228
0.06 %
Italiană: 
219
0.0 %
Chineză: 
30
0.0 %
Armeană: 
15
0.0 %
Alta limbă maternă: 
1,056
0.02 %
Limbă maternă nedeclarată: 
80
0.0 %
Total: 
3,674,367    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
3,292,442
89.60 %
Romano-catolică: 
236,564
6.43 %
Reformată: 
601
0.01 %
Penticostală: 
65,831
1.79 %
Greco-catolică: 
2,940
0.08 %
Baptistă: 
7,146
0.19 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
14,792
0.40 %
Musulmană: 
958
0.02 %
Unitariană: 
104
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
14,972
0.40 %
Creştină de rit vechi: 
11,464
0.31 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
171
0.0 %
Evanghelică: 
1,183
0.03 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
124
0.0 %
Mozaică: 
1,031
0.02 %
Altă religie: 
21,862
0.59 %
Fără religie: 
707
0.01 %
Atei: 
610
0.01 %
Religie nedeclarată: 
865
0.02 %
Total: 
3,674,367    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
385,209
10.48 %
0-14 ani, femei: 
369,212
10.04 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,117,634
30.41 %
15-59 ani, femei: 
1,105,602
30.08 %
60+ ani, barbaţi: 
305,547
8.31 %
60+ ani, femei: 
391,163
10.64 %
Total: 
3,674,367    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010