CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
800,997
98.05 %
Maghiari: 
310
0.03 %
Romi (Ţigani): 
9,624
1.17 %
Ucraineni: 
75
0.0 %
Germani: 
181
0.02 %
Ruşi-lipoveni: 
3,586
0.43 %
Turci: 
53
0.0 %
Tătari: 
7
0.0 %
Sârbi: 
7
0.0 %
Slovaci: 
4
0.0 %
Bulgari: 
8
0.0 %
Croaţi: 
4
0.0 %
Greci: 
444
0.05 %
Evrei: 
437
0.05 %
Cehi: 
2
0.0 %
Polonezi: 
26
0.0 %
Italieni: 
103
0.01 %
Chinezi: 
5
0.0 %
Armeni: 
24
0.0 %
Ceangăi: 
2
0.0 %
Alta etnie: 
989
0.12 %
Etnie nedeclarată: 
22
0.0 %
Total: 
816,910    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
806,865
98.77 %
Maghiară: 
281
0.03 %
Rromanes (Ţigănească): 
5,836
0.71 %
Ucraineană: 
52
0.0 %
Germană: 
98
0.01 %
Rusă-Lipoveană: 
2,481
0.30 %
Turcă: 
40
0.0 %
Tătară: 
2
0.0 %
Sârbă: 
7
0.0 %
Slovacă: 
2
0.0 %
Bulgară: 
3
0.0 %
Croată: 
1
0.0 %
Greacă: 
360
0.04 %
Evreiască (Idis): 
104
0.01 %
Poloneză: 
18
0.0 %
Italiană: 
51
0.0 %
Chineză: 
5
0.0 %
Armeană: 
6
0.0 %
Alta limbă maternă: 
690
0.08 %
Limbă maternă nedeclarată: 
8
0.0 %
Total: 
816,910    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
756,028
92.54 %
Romano-catolică: 
40,396
4.94 %
Reformată: 
101
0.01 %
Penticostală: 
3,738
0.45 %
Greco-catolică: 
393
0.04 %
Baptistă: 
995
0.12 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
2,410
0.29 %
Musulmană: 
659
0.08 %
Unitariană: 
15
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
4,329
0.52 %
Creştină de rit vechi: 
4,410
0.53 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
34
0.0 %
Evanghelică: 
326
0.03 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
40
0.0 %
Mozaică: 
417
0.05 %
Altă religie: 
2,078
0.25 %
Fără religie: 
102
0.01 %
Atei: 
231
0.02 %
Religie nedeclarată: 
208
0.02 %
Total: 
816,910    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
83,881
10.26 %
0-14 ani, femei: 
79,988
9.79 %
15-59 ani, barbaţi: 
258,731
31.67 %
15-59 ani, femei: 
258,117
31.59 %
60+ ani, barbaţi: 
58,904
7.21 %
60+ ani, femei: 
77,289
9.46 %
Total: 
816,910    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010