CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
316,094
98.50 %
Maghiari: 
260
0.08 %
Romi (Ţigani): 
1,898
0.59 %
Ucraineni: 
64
0.01 %
Germani: 
166
0.05 %
Ruşi-lipoveni: 
433
0.13 %
Turci: 
46
0.01 %
Tătari: 
6
0.0 %
Sârbi: 
4
0.0 %
Slovaci: 
3
0.0 %
Bulgari: 
7
0.0 %
Croaţi: 
3
0.0 %
Greci: 
433
0.13 %
Evrei: 
421
0.13 %
Cehi: 
2
0.0 %
Polonezi: 
22
0.0 %
Italieni: 
79
0.02 %
Chinezi: 
4
0.0 %
Armeni: 
24
0.0 %
Ceangăi: 
2
0.0 %
Alta etnie: 
896
0.27 %
Etnie nedeclarată: 
21
0.0 %
Total: 
320,888    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
318,284
99.18 %
Maghiară: 
239
0.07 %
Rromanes (Ţigănească): 
661
0.20 %
Ucraineană: 
43
0.01 %
Germană: 
95
0.02 %
Rusă-Lipoveană: 
320
0.09 %
Turcă: 
36
0.01 %
Tătară: 
2
0.0 %
Sârbă: 
4
0.0 %
Slovacă: 
1
0.0 %
Bulgară: 
2
0.0 %
Greacă: 
355
0.11 %
Evreiască (Idis): 
96
0.02 %
Poloneză: 
15
0.0 %
Italiană: 
43
0.01 %
Chineză: 
4
0.0 %
Armeană: 
6
0.0 %
Alta limbă maternă: 
674
0.21 %
Limbă maternă nedeclarată: 
8
0.0 %
Total: 
320,888    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
303,640
94.62 %
Romano-catolică: 
9,655
3.00 %
Reformată: 
89
0.02 %
Penticostală: 
1,019
0.31 %
Greco-catolică: 
323
0.10 %
Baptistă: 
639
0.19 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
573
0.17 %
Musulmană: 
635
0.19 %
Unitariană: 
15
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
1,701
0.53 %
Creştină de rit vechi: 
630
0.19 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
34
0.01 %
Evanghelică: 
258
0.08 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
36
0.01 %
Mozaică: 
402
0.12 %
Altă religie: 
784
0.24 %
Fără religie: 
84
0.02 %
Atei: 
211
0.06 %
Religie nedeclarată: 
160
0.04 %
Total: 
320,888    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
23,282
7.25 %
0-14 ani, femei: 
22,539
7.02 %
15-59 ani, barbaţi: 
111,487
34.74 %
15-59 ani, femei: 
123,176
38.38 %
60+ ani, barbaţi: 
17,043
5.31 %
60+ ani, femei: 
23,361
7.28 %
Total: 
320,888    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010