CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
173,041
98.59 %
Maghiari: 
191
0.10 %
Romi (Ţigani): 
1,605
0.91 %
Ucraineni: 
19
0.01 %
Germani: 
83
0.04 %
Ruşi-lipoveni: 
39
0.02 %
Turci: 
30
0.01 %
Tătari: 
4
0.0 %
Sârbi: 
4
0.0 %
Bulgari: 
10
0.0 %
Croaţi: 
1
0.0 %
Greci: 
14
0.0 %
Evrei: 
118
0.06 %
Cehi: 
1
0.0 %
Polonezi: 
13
0.0 %
Italieni: 
52
0.02 %
Armeni: 
37
0.02 %
Ceangăi: 
80
0.04 %
Alta etnie: 
75
0.04 %
Etnie nedeclarată: 
83
0.04 %
Total: 
175,500    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
174,495
99.42 %
Maghiară: 
166
0.09 %
Rromanes (Ţigănească): 
507
0.28 %
Ucraineană: 
16
0.0 %
Germană: 
51
0.02 %
Rusă-Lipoveană: 
57
0.03 %
Turcă: 
22
0.01 %
Tătară: 
1
0.0 %
Sârbă: 
2
0.0 %
Bulgară: 
9
0.0 %
Greacă: 
8
0.0 %
Evreiască (Idis): 
6
0.0 %
Poloneză: 
8
0.0 %
Italiană: 
42
0.02 %
Chineză: 
1
0.0 %
Armeană: 
5
0.0 %
Alta limbă maternă: 
64
0.03 %
Limbă maternă nedeclarată: 
40
0.02 %
Total: 
175,500    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
153,849
87.66 %
Romano-catolică: 
19,094
10.87 %
Reformată: 
52
0.02 %
Penticostală: 
301
0.17 %
Greco-catolică: 
186
0.10 %
Baptistă: 
166
0.09 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
491
0.27 %
Musulmană: 
77
0.04 %
Unitariană: 
9
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
436
0.24 %
Creştină de rit vechi: 
176
0.10 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
15
0.0 %
Evanghelică: 
119
0.06 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
22
0.01 %
Mozaică: 
135
0.07 %
Altă religie: 
195
0.11 %
Fără religie: 
30
0.01 %
Atei: 
53
0.03 %
Religie nedeclarată: 
94
0.05 %
Total: 
175,500    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
15,051
8.57 %
0-14 ani, femei: 
14,367
8.18 %
15-59 ani, barbaţi: 
59,623
33.97 %
15-59 ani, femei: 
63,991
36.46 %
60+ ani, barbaţi: 
9,904
5.64 %
60+ ani, femei: 
12,564
7.15 %
Total: 
175,500    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010