CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
4,984
99.75 %
Maghiari: 
10
0.20 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.02 %
Italieni: 
1
0.02 %
Total: 
4,996    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
4,986
99.79 %
Maghiară: 
8
0.16 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.02 %
Italiană: 
1
0.02 %
Total: 
4,996    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
2,028
40.59 %
Romano-catolică: 
2,944
58.92 %
Reformată: 
2
0.04 %
Penticostală: 
2
0.04 %
Greco-catolică: 
2
0.04 %
Unitariană: 
2
0.04 %
Creştină după Evanghelie: 
10
0.20 %
Evanghelică: 
1
0.02 %
Altă religie: 
5
0.10 %
Total: 
4,996    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
559
11.18 %
0-14 ani, femei: 
499
9.98 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,625
32.52 %
15-59 ani, femei: 
1,503
30.08 %
60+ ani, barbaţi: 
359
7.18 %
60+ ani, femei: 
451
9.02 %
Total: 
4,996    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020