CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
547,122
98.66 %
Maghiari: 
307
0.05 %
Romi (Ţigani): 
6,036
1.08 %
Ucraineni: 
33
0.0 %
Germani: 
107
0.01 %
Ruşi-lipoveni: 
424
0.07 %
Turci: 
33
0.0 %
Tătari: 
2
0.0 %
Sârbi: 
4
0.0 %
Slovaci: 
2
0.0 %
Bulgari: 
5
0.0 %
Greci: 
50
0.0 %
Evrei: 
150
0.02 %
Cehi: 
3
0.0 %
Polonezi: 
10
0.0 %
Italieni: 
61
0.01 %
Chinezi: 
8
0.0 %
Armeni: 
7
0.0 %
Ceangăi: 
9
0.0 %
Alta etnie: 
119
0.02 %
Etnie nedeclarată: 
24
0.0 %
Total: 
554,516    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
551,370
99.43 %
Maghiară: 
268
0.04 %
Rromanes (Ţigănească): 
2,436
0.43 %
Ucraineană: 
22
0.0 %
Germană: 
49
0.0 %
Rusă-Lipoveană: 
148
0.02 %
Turcă: 
29
0.0 %
Tătară: 
2
0.0 %
Sârbă: 
1
0.0 %
Slovacă: 
1
0.0 %
Bulgară: 
4
0.0 %
Greacă: 
13
0.0 %
Evreiască (Idis): 
11
0.0 %
Cehă: 
2
0.0 %
Poloneză: 
8
0.0 %
Italiană: 
58
0.01 %
Chineză: 
11
0.0 %
Armeană: 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
64
0.01 %
Limbă maternă nedeclarată: 
18
0.0 %
Total: 
554,516    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
480,324
86.62 %
Romano-catolică: 
60,483
10.90 %
Reformată: 
118
0.02 %
Penticostală: 
1,425
0.25 %
Greco-catolică: 
382
0.06 %
Baptistă: 
684
0.12 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
1,999
0.36 %
Musulmană: 
67
0.01 %
Unitariană: 
11
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
1,034
0.18 %
Creştină de rit vechi: 
1,170
0.21 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
12
0.0 %
Evanghelică: 
66
0.01 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
4
0.0 %
Mozaică: 
155
0.02 %
Altă religie: 
6,342
1.14 %
Fără religie: 
72
0.01 %
Atei: 
75
0.01 %
Religie nedeclarată: 
93
0.01 %
Total: 
554,516    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
55,291
9.97 %
0-14 ani, femei: 
52,433
9.45 %
15-59 ani, barbaţi: 
167,707
30.24 %
15-59 ani, femei: 
167,605
30.22 %
60+ ani, barbaţi: 
49,341
8.89 %
60+ ani, femei: 
62,139
11.20 %
Total: 
554,516    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020