CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
102,906
98.08 %
Maghiari: 
148
0.14 %
Romi (Ţigani): 
1,364
1.30 %
Ucraineni: 
11
0.01 %
Germani: 
66
0.06 %
Ruşi-lipoveni: 
173
0.16 %
Turci: 
19
0.01 %
Tătari: 
1
0.0 %
Sârbi: 
3
0.0 %
Bulgari: 
3
0.0 %
Greci: 
23
0.02 %
Evrei: 
91
0.08 %
Cehi: 
2
0.0 %
Polonezi: 
4
0.0 %
Italieni: 
24
0.02 %
Chinezi: 
7
0.0 %
Armeni: 
5
0.0 %
Ceangăi: 
3
0.0 %
Alta etnie: 
55
0.05 %
Etnie nedeclarată: 
6
0.0 %
Total: 
104,914    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
104,066
99.19 %
Maghiară: 
125
0.11 %
Rromanes (Ţigănească): 
507
0.48 %
Ucraineană: 
9
0.0 %
Germană: 
29
0.02 %
Rusă-Lipoveană: 
60
0.05 %
Turcă: 
17
0.01 %
Tătară: 
2
0.0 %
Bulgară: 
2
0.0 %
Greacă: 
10
0.0 %
Evreiască (Idis): 
7
0.0 %
Cehă: 
2
0.0 %
Poloneză: 
3
0.0 %
Italiană: 
23
0.02 %
Chineză: 
10
0.0 %
Alta limbă maternă: 
39
0.03 %
Limbă maternă nedeclarată: 
3
0.0 %
Total: 
104,914    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
99,454
94.79 %
Romano-catolică: 
3,152
3.00 %
Reformată: 
39
0.03 %
Penticostală: 
253
0.24 %
Greco-catolică: 
125
0.11 %
Baptistă: 
166
0.15 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
526
0.50 %
Musulmană: 
45
0.04 %
Unitariană: 
7
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
269
0.25 %
Creştină de rit vechi: 
373
0.35 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
6
0.0 %
Evanghelică: 
28
0.02 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
2
0.0 %
Mozaică: 
94
0.08 %
Altă religie: 
288
0.27 %
Fără religie: 
14
0.01 %
Atei: 
52
0.04 %
Religie nedeclarată: 
21
0.02 %
Total: 
104,914    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
8,558
8.15 %
0-14 ani, femei: 
8,286
7.89 %
15-59 ani, barbaţi: 
34,725
33.09 %
15-59 ani, femei: 
38,420
36.62 %
60+ ani, barbaţi: 
6,535
6.22 %
60+ ani, femei: 
8,390
7.99 %
Total: 
104,914    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020