CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
662,980
96.30 %
Maghiari: 
368
0.05 %
Romi (Ţigani): 
9,186
1.33 %
Ucraineni: 
8,514
1.23 %
Germani: 
1,773
0.25 %
Ruşi-lipoveni: 
2,543
0.36 %
Turci: 
35
0.0 %
Tătari: 
5
0.0 %
Sârbi: 
8
0.0 %
Slovaci: 
6
0.0 %
Bulgari: 
6
0.0 %
Greci: 
30
0.0 %
Evrei: 
131
0.01 %
Cehi: 
5
0.0 %
Polonezi: 
2,609
0.37 %
Italieni: 
23
0.0 %
Chinezi: 
8
0.0 %
Armeni: 
36
0.0 %
Alta etnie: 
140
0.02 %
Etnie nedeclarată: 
29
0.0 %
Total: 
688,435    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
671,441
97.53 %
Maghiară: 
288
0.04 %
Rromanes (Ţigănească): 
2,581
0.37 %
Ucraineană: 
8,497
1.23 %
Germană: 
872
0.12 %
Rusă-Lipoveană: 
2,317
0.33 %
Turcă: 
26
0.0 %
Tătară: 
1
0.0 %
Sârbă: 
8
0.0 %
Slovacă: 
1
0.0 %
Bulgară: 
2
0.0 %
Croată: 
1
0.0 %
Greacă: 
25
0.0 %
Evreiască (Idis): 
39
0.0 %
Cehă: 
2
0.0 %
Poloneză: 
2,188
0.31 %
Italiană: 
16
0.0 %
Chineză: 
8
0.0 %
Armeană: 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
120
0.01 %
Limbă maternă nedeclarată: 
1
0.0 %
Total: 
688,435    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
608,479
88.38 %
Romano-catolică: 
8,564
1.24 %
Reformată: 
133
0.01 %
Penticostală: 
43,345
6.29 %
Greco-catolică: 
1,655
0.24 %
Baptistă: 
3,427
0.49 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
4,386
0.63 %
Musulmană: 
80
0.01 %
Unitariană: 
16
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
4,030
0.58 %
Creştină de rit vechi: 
2,888
0.41 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
58
0.0 %
Evanghelică: 
102
0.01 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
27
0.0 %
Mozaică: 
151
0.02 %
Altă religie: 
10,483
1.52 %
Fără religie: 
258
0.03 %
Atei: 
95
0.01 %
Religie nedeclarată: 
258
0.03 %
Total: 
688,435    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
75,916
11.02 %
0-14 ani, femei: 
73,121
10.62 %
15-59 ani, barbaţi: 
203,086
29.49 %
15-59 ani, femei: 
204,381
29.68 %
60+ ani, barbaţi: 
58,118
8.44 %
60+ ani, femei: 
73,813
10.72 %
Total: 
688,435    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020