CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
19,704
98.31 %
Maghiari: 
32
0.15 %
Romi (Ţigani): 
95
0.47 %
Ucraineni: 
63
0.31 %
Germani: 
114
0.56 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.0 %
Turci: 
1
0.0 %
Greci: 
1
0.0 %
Evrei: 
9
0.04 %
Polonezi: 
13
0.06 %
Italieni: 
3
0.01 %
Alta etnie: 
5
0.02 %
Total: 
20,041    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
19,876
99.17 %
Maghiară: 
29
0.14 %
Rromanes (Ţigănească): 
25
0.12 %
Ucraineană: 
48
0.23 %
Germană: 
49
0.24 %
Turcă: 
1
0.0 %
Evreiască (Idis): 
2
0.0 %
Poloneză: 
4
0.01 %
Italiană: 
3
0.01 %
Alta limbă maternă: 
4
0.01 %
Total: 
20,041    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
18,957
94.59 %
Romano-catolică: 
304
1.51 %
Reformată: 
7
0.03 %
Penticostală: 
433
2.16 %
Greco-catolică: 
41
0.20 %
Baptistă: 
90
0.44 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
103
0.51 %
Musulmană: 
2
0.0 %
Unitariană: 
2
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
6
0.02 %
Creştină de rit vechi: 
1
0.0 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
6
0.02 %
Evanghelică: 
1
0.0 %
Mozaică: 
10
0.04 %
Altă religie: 
64
0.31 %
Fără religie: 
6
0.02 %
Atei: 
1
0.0 %
Religie nedeclarată: 
7
0.03 %
Total: 
20,041    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,748
8.72 %
0-14 ani, femei: 
1,723
8.59 %
15-59 ani, barbaţi: 
6,207
30.97 %
15-59 ani, femei: 
6,676
33.31 %
60+ ani, barbaţi: 
1,605
8.00 %
60+ ani, femei: 
2,082
10.38 %
Total: 
20,041    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018