CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
14,974
95.64 %
Maghiari: 
20
0.12 %
Romi (Ţigani): 
396
2.52 %
Ucraineni: 
20
0.12 %
Germani: 
129
0.82 %
Ruşi-lipoveni: 
30
0.19 %
Turci: 
1
0.0 %
Sârbi: 
2
0.01 %
Greci: 
1
0.0 %
Evrei: 
7
0.04 %
Polonezi: 
69
0.44 %
Italieni: 
2
0.01 %
Alta etnie: 
5
0.03 %
Total: 
15,656    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
15,259
97.46 %
Maghiară: 
23
0.14 %
Rromanes (Ţigănească): 
217
1.38 %
Ucraineană: 
13
0.08 %
Germană: 
70
0.44 %
Rusă-Lipoveană: 
27
0.17 %
Sârbă: 
2
0.01 %
Greacă: 
1
0.0 %
Evreiască (Idis): 
1
0.0 %
Poloneză: 
37
0.23 %
Italiană: 
2
0.01 %
Alta limbă maternă: 
4
0.02 %
Total: 
15,656    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
14,708
93.94 %
Romano-catolică: 
421
2.68 %
Reformată: 
3
0.01 %
Penticostală: 
323
2.06 %
Greco-catolică: 
28
0.17 %
Baptistă: 
14
0.08 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
71
0.45 %
Musulmană: 
7
0.04 %
Unitariană: 
1
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
22
0.14 %
Creştină de rit vechi: 
26
0.16 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
2
0.01 %
Evanghelică: 
1
0.0 %
Mozaică: 
6
0.03 %
Altă religie: 
18
0.11 %
Fără religie: 
4
0.02 %
Atei: 
1
0.0 %
Total: 
15,656    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,517
9.68 %
0-14 ani, femei: 
1,426
9.10 %
15-59 ani, barbaţi: 
4,840
30.91 %
15-59 ani, femei: 
5,401
34.49 %
60+ ani, barbaţi: 
1,124
7.17 %
60+ ani, femei: 
1,348
8.61 %
Total: 
15,656    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010