CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
8,780
94.11 %
Maghiari: 
4
0.04 %
Romi (Ţigani): 
1
0.01 %
Ucraineni: 
279
2.99 %
Germani: 
131
1.40 %
Ruşi-lipoveni: 
31
0.33 %
Sârbi: 
3
0.03 %
Evrei: 
2
0.02 %
Cehi: 
1
0.01 %
Polonezi: 
92
0.98 %
Alta etnie: 
5
0.05 %
Total: 
9,329    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
8,933
95.75 %
Maghiară: 
4
0.04 %
Ucraineană: 
264
2.82 %
Germană: 
48
0.51 %
Rusă-Lipoveană: 
21
0.22 %
Sârbă: 
3
0.03 %
Evreiască (Idis): 
1
0.01 %
Poloneză: 
50
0.53 %
Alta limbă maternă: 
5
0.05 %
Total: 
9,329    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
7,883
84.49 %
Romano-catolică: 
537
5.75 %
Reformată: 
4
0.04 %
Penticostală: 
242
2.59 %
Greco-catolică: 
400
4.28 %
Baptistă: 
31
0.33 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
19
0.20 %
Musulmană: 
3
0.03 %
Creştină după Evanghelie: 
130
1.39 %
Creştină de rit vechi: 
14
0.15 %
Mozaică: 
2
0.02 %
Altă religie: 
29
0.31 %
Fără religie: 
33
0.35 %
Atei: 
2
0.02 %
Total: 
9,329    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,074
11.51 %
0-14 ani, femei: 
976
10.46 %
15-59 ani, barbaţi: 
3,068
32.88 %
15-59 ani, femei: 
2,976
31.90 %
60+ ani, barbaţi: 
496
5.31 %
60+ ani, femei: 
739
7.92 %
Total: 
9,329    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020