CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
449,796
98.84 %
Maghiari: 
87
0.01 %
Romi (Ţigani): 
4,873
1.07 %
Ucraineni: 
12
0.0 %
Germani: 
20
0.0 %
Ruşi-lipoveni: 
134
0.02 %
Turci: 
21
0.0 %
Tătari: 
2
0.0 %
Sârbi: 
2
0.0 %
Slovaci: 
1
0.0 %
Bulgari: 
1
0.0 %
Croaţi: 
1
0.0 %
Greci: 
22
0.0 %
Evrei: 
33
0.0 %
Polonezi: 
3
0.0 %
Italieni: 
10
0.0 %
Chinezi: 
3
0.0 %
Armeni: 
1
0.0 %
Ceangăi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
24
0.0 %
Etnie nedeclarată: 
2
0.0 %
Total: 
455,049    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
451,919
99.31 %
Maghiară: 
61
0.01 %
Rromanes (Ţigănească): 
2,878
0.63 %
Ucraineană: 
9
0.0 %
Germană: 
11
0.0 %
Rusă-Lipoveană: 
93
0.02 %
Turcă: 
17
0.0 %
Tătară: 
2
0.0 %
Slovacă: 
1
0.0 %
Croată: 
1
0.0 %
Greacă: 
13
0.0 %
Evreiască (Idis): 
5
0.0 %
Poloneză: 
2
0.0 %
Italiană: 
8
0.0 %
Chineză: 
3
0.0 %
Alta limbă maternă: 
25
0.0 %
Limbă maternă nedeclarată: 
1
0.0 %
Total: 
455,049    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
440,123
96.71 %
Romano-catolică: 
6,607
1.45 %
Reformată: 
35
0.0 %
Penticostală: 
2,449
0.53 %
Greco-catolică: 
97
0.02 %
Baptistă: 
173
0.03 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
918
0.20 %
Musulmană: 
29
0.0 %
Unitariană: 
12
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
2,376
0.52 %
Creştină de rit vechi: 
1,404
0.30 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
9
0.0 %
Evanghelică: 
259
0.05 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
18
0.0 %
Mozaică: 
38
0.0 %
Altă religie: 
344
0.07 %
Fără religie: 
64
0.01 %
Atei: 
57
0.01 %
Religie nedeclarată: 
37
0.0 %
Total: 
455,049    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
49,186
10.80 %
0-14 ani, femei: 
47,388
10.41 %
15-59 ani, barbaţi: 
137,841
30.29 %
15-59 ani, femei: 
131,692
28.94 %
60+ ani, barbaţi: 
39,265
8.62 %
60+ ani, femei: 
49,677
10.91 %
Total: 
455,049    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010