CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
3,348
97.72 %
Ruşi-lipoveni: 
78
2.27 %
Total: 
3,426    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
3,348
97.72 %
Rusă-Lipoveană: 
78
2.27 %
Total: 
3,426    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
3,302
96.38 %
Romano-catolică: 
8
0.23 %
Penticostală: 
19
0.55 %
Greco-catolică: 
2
0.05 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
3
0.08 %
Creştină după Evanghelie: 
33
0.96 %
Creştină de rit vechi: 
53
1.54 %
Altă religie: 
6
0.17 %
Total: 
3,426    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
414
12.08 %
0-14 ani, femei: 
429
12.52 %
15-59 ani, barbaţi: 
921
26.88 %
15-59 ani, femei: 
783
22.85 %
60+ ani, barbaţi: 
389
11.35 %
60+ ani, femei: 
490
14.30 %
Total: 
3,426    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 17-12-2018