CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
447,426
98.80 %
Maghiari: 
83
0.01 %
Romi (Ţigani): 
3,390
0.74 %
Ucraineni: 
896
0.19 %
Germani: 
59
0.01 %
Ruşi-lipoveni: 
698
0.15 %
Turci: 
7
0.0 %
Tătari: 
1
0.0 %
Sârbi: 
1
0.0 %
Slovaci: 
6
0.0 %
Bulgari: 
2
0.0 %
Croaţi: 
1
0.0 %
Greci: 
34
0.0 %
Evrei: 
115
0.02 %
Polonezi: 
5
0.0 %
Italieni: 
18
0.0 %
Armeni: 
29
0.0 %
Ceangăi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
60
0.01 %
Etnie nedeclarată: 
2
0.0 %
Total: 
452,834    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
449,579
99.28 %
Maghiară: 
77
0.01 %
Rromanes (Ţigănească): 
1,754
0.38 %
Ucraineană: 
889
0.19 %
Germană: 
30
0.0 %
Rusă-Lipoveană: 
410
0.09 %
Turcă: 
9
0.0 %
Tătară: 
1
0.0 %
Sârbă: 
1
0.0 %
Bulgară: 
1
0.0 %
Greacă: 
19
0.0 %
Evreiască (Idis): 
29
0.0 %
Poloneză: 
2
0.0 %
Italiană: 
18
0.0 %
Armeană: 
2
0.0 %
Alta limbă maternă: 
13
0.0 %
Total: 
452,834    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
432,115
95.42 %
Romano-catolică: 
896
0.19 %
Reformată: 
51
0.01 %
Penticostală: 
11,180
2.46 %
Greco-catolică: 
76
0.01 %
Baptistă: 
1,379
0.30 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
2,770
0.61 %
Musulmană: 
22
0.0 %
Unitariană: 
14
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
2,326
0.51 %
Creştină de rit vechi: 
579
0.12 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
4
0.0 %
Evanghelică: 
69
0.01 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
3
0.0 %
Mozaică: 
115
0.02 %
Altă religie: 
930
0.20 %
Fără religie: 
132
0.02 %
Atei: 
58
0.01 %
Religie nedeclarată: 
115
0.02 %
Total: 
452,834    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
47,830
10.56 %
0-14 ani, femei: 
45,961
10.14 %
15-59 ani, barbaţi: 
132,523
29.26 %
15-59 ani, femei: 
128,486
28.37 %
60+ ani, barbaţi: 
41,718
9.21 %
60+ ani, femei: 
56,316
12.43 %
Total: 
452,834    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019