CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
2,264,381
97.15 %
Maghiari: 
1,297
0.05 %
Romi (Ţigani): 
60,265
2.58 %
Ucraineni: 
113
0.0 %
Germani: 
670
0.02 %
Ruşi-lipoveni: 
69
0.0 %
Turci: 
141
0.0 %
Tătari: 
14
0.0 %
Sârbi: 
1,235
0.05 %
Slovaci: 
21
0.0 %
Bulgari: 
66
0.0 %
Croaţi: 
10
0.0 %
Greci: 
261
0.01 %
Evrei: 
60
0.0 %
Cehi: 
782
0.03 %
Polonezi: 
44
0.0 %
Italieni: 
272
0.01 %
Chinezi: 
12
0.0 %
Armeni: 
20
0.0 %
Ceangăi: 
4
0.0 %
Alta etnie: 
1,006
0.04 %
Etnie nedeclarată: 
49
0.0 %
Total: 
2,330,792    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
2,288,510
98.18 %
Maghiară: 
1,108
0.04 %
Rromanes (Ţigănească): 
37,603
1.61 %
Ucraineană: 
86
0.0 %
Germană: 
490
0.02 %
Rusă-Lipoveană: 
79
0.0 %
Turcă: 
123
0.0 %
Tătară: 
8
0.0 %
Sârbă: 
1,196
0.05 %
Slovacă: 
14
0.0 %
Bulgară: 
44
0.0 %
Croată: 
4
0.0 %
Greacă: 
193
0.0 %
Evreiască (Idis): 
12
0.0 %
Cehă: 
703
0.03 %
Poloneză: 
20
0.0 %
Italiană: 
148
0.0 %
Chineză: 
13
0.0 %
Armeană: 
6
0.0 %
Alta limbă maternă: 
410
0.01 %
Limbă maternă nedeclarată: 
22
0.0 %
Total: 
2,330,792    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
2,299,042
98.63 %
Romano-catolică: 
5,149
0.22 %
Reformată: 
568
0.02 %
Penticostală: 
7,006
0.30 %
Greco-catolică: 
969
0.04 %
Baptistă: 
3,724
0.15 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
6,229
0.26 %
Musulmană: 
517
0.02 %
Unitariană: 
49
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
2,334
0.10 %
Creştină de rit vechi: 
1,093
0.04 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
86
0.0 %
Evanghelică: 
576
0.02 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
79
0.0 %
Mozaică: 
82
0.0 %
Altă religie: 
2,147
0.09 %
Fără religie: 
218
0.0 %
Atei: 
416
0.01 %
Religie nedeclarată: 
508
0.02 %
Total: 
2,330,792    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
209,361
8.98 %
0-14 ani, femei: 
199,102
8.54 %
15-59 ani, barbaţi: 
722,103
30.98 %
15-59 ani, femei: 
706,684
30.31 %
60+ ani, barbaţi: 
210,452
9.02 %
60+ ani, femei: 
283,090
12.14 %
Total: 
2,330,792    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020