CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
292,487
96.65 %
Maghiari: 
218
0.07 %
Romi (Ţigani): 
8,820
2.91 %
Ucraineni: 
32
0.01 %
Germani: 
173
0.05 %
Ruşi-lipoveni: 
15
0.0 %
Turci: 
20
0.0 %
Tătari: 
1
0.0 %
Sârbi: 
34
0.01 %
Slovaci: 
5
0.0 %
Bulgari: 
29
0.0 %
Croaţi: 
4
0.0 %
Greci: 
188
0.06 %
Evrei: 
37
0.01 %
Cehi: 
2
0.0 %
Polonezi: 
24
0.0 %
Italieni: 
178
0.05 %
Armeni: 
15
0.0 %
Alta etnie: 
300
0.09 %
Etnie nedeclarată: 
19
0.0 %
Total: 
302,601    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
296,474
97.97 %
Maghiară: 
195
0.06 %
Rromanes (Ţigănească): 
5,142
1.69 %
Ucraineană: 
29
0.0 %
Germană: 
127
0.04 %
Rusă-Lipoveană: 
15
0.0 %
Turcă: 
22
0.0 %
Sârbă: 
29
0.0 %
Slovacă: 
5
0.0 %
Bulgară: 
26
0.0 %
Croată: 
1
0.0 %
Greacă: 
166
0.05 %
Evreiască (Idis): 
9
0.0 %
Poloneză: 
7
0.0 %
Italiană: 
74
0.02 %
Chineză: 
2
0.0 %
Armeană: 
5
0.0 %
Alta limbă maternă: 
264
0.08 %
Limbă maternă nedeclarată: 
9
0.0 %
Total: 
302,601    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
296,476
97.97 %
Romano-catolică: 
1,278
0.42 %
Reformată: 
104
0.03 %
Penticostală: 
473
0.15 %
Greco-catolică: 
312
0.10 %
Baptistă: 
281
0.09 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
983
0.32 %
Musulmană: 
305
0.10 %
Unitariană: 
8
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
729
0.24 %
Creştină de rit vechi: 
12
0.0 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
26
0.0 %
Evanghelică: 
174
0.05 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
29
0.0 %
Mozaică: 
52
0.01 %
Altă religie: 
832
0.27 %
Fără religie: 
79
0.02 %
Atei: 
199
0.06 %
Religie nedeclarată: 
249
0.08 %
Total: 
302,601    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
23,430
7.74 %
0-14 ani, femei: 
22,454
7.42 %
15-59 ani, barbaţi: 
106,159
35.08 %
15-59 ani, femei: 
111,424
36.82 %
60+ ani, barbaţi: 
16,902
5.58 %
60+ ani, femei: 
22,232
7.34 %
Total: 
302,601    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 07-11-2010