CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
93,546
96.79 %
Maghiari: 
85
0.08 %
Romi (Ţigani): 
2,916
3.01 %
Ucraineni: 
5
0.0 %
Germani: 
31
0.03 %
Ruşi-lipoveni: 
3
0.0 %
Tătari: 
2
0.0 %
Sârbi: 
5
0.0 %
Slovaci: 
6
0.0 %
Bulgari: 
2
0.0 %
Croaţi: 
2
0.0 %
Greci: 
3
0.0 %
Evrei: 
2
0.0 %
Italieni: 
2
0.0 %
Chinezi: 
3
0.0 %
Ceangăi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
26
0.02 %
Etnie nedeclarată: 
1
0.0 %
Total: 
96,641    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
94,071
97.34 %
Maghiară: 
63
0.06 %
Rromanes (Ţigănească): 
2,437
2.52 %
Ucraineană: 
5
0.0 %
Germană: 
18
0.01 %
Rusă-Lipoveană: 
9
0.0 %
Turcă: 
1
0.0 %
Tătară: 
1
0.0 %
Sârbă: 
4
0.0 %
Slovacă: 
5
0.0 %
Bulgară: 
1
0.0 %
Croată: 
1
0.0 %
Greacă: 
1
0.0 %
Italiană: 
2
0.0 %
Chineză: 
3
0.0 %
Alta limbă maternă: 
19
0.01 %
Total: 
96,641    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
95,008
98.31 %
Romano-catolică: 
258
0.26 %
Reformată: 
44
0.04 %
Penticostală: 
592
0.61 %
Greco-catolică: 
59
0.06 %
Baptistă: 
124
0.12 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
160
0.16 %
Musulmană: 
11
0.01 %
Unitariană: 
4
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
146
0.15 %
Creştină de rit vechi: 
2
0.0 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
6
0.0 %
Evanghelică: 
65
0.06 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
9
0.0 %
Mozaică: 
4
0.0 %
Altă religie: 
82
0.08 %
Fără religie: 
11
0.01 %
Atei: 
13
0.01 %
Religie nedeclarată: 
43
0.04 %
Total: 
96,641    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
8,712
9.01 %
0-14 ani, femei: 
8,142
8.42 %
15-59 ani, barbaţi: 
34,970
36.18 %
15-59 ani, femei: 
35,781
37.02 %
60+ ani, barbaţi: 
3,933
4.06 %
60+ ani, femei: 
5,103
5.28 %
Total: 
96,641    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020