CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
294,829
96.11 %
Maghiari: 
270
0.08 %
Romi (Ţigani): 
9,230
3.00 %
Ucraineni: 
26
0.0 %
Germani: 
259
0.08 %
Ruşi-lipoveni: 
18
0.0 %
Turci: 
55
0.01 %
Tătari: 
3
0.0 %
Sârbi: 
1,178
0.38 %
Slovaci: 
5
0.0 %
Bulgari: 
4
0.0 %
Croaţi: 
1
0.0 %
Greci: 
15
0.0 %
Evrei: 
9
0.0 %
Cehi: 
770
0.25 %
Polonezi: 
3
0.0 %
Italieni: 
15
0.0 %
Chinezi: 
5
0.0 %
Armeni: 
1
0.0 %
Ceangăi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
30
0.0 %
Etnie nedeclarată: 
5
0.0 %
Total: 
306,732    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
298,577
97.34 %
Maghiară: 
208
0.06 %
Rromanes (Ţigănească): 
5,791
1.88 %
Ucraineană: 
16
0.0 %
Germană: 
188
0.06 %
Rusă-Lipoveană: 
17
0.0 %
Turcă: 
43
0.01 %
Tătară: 
2
0.0 %
Sârbă: 
1,144
0.37 %
Bulgară: 
1
0.0 %
Croată: 
1
0.0 %
Greacă: 
4
0.0 %
Cehă: 
693
0.22 %
Poloneză: 
2
0.0 %
Italiană: 
12
0.0 %
Chineză: 
5
0.0 %
Alta limbă maternă: 
26
0.0 %
Limbă maternă nedeclarată: 
2
0.0 %
Total: 
306,732    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
299,529
97.65 %
Romano-catolică: 
1,856
0.60 %
Reformată: 
111
0.03 %
Penticostală: 
1,403
0.45 %
Greco-catolică: 
215
0.07 %
Baptistă: 
1,445
0.47 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
374
0.12 %
Musulmană: 
64
0.02 %
Unitariană: 
2
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
156
0.05 %
Creştină de rit vechi: 
1,053
0.34 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
18
0.0 %
Evanghelică: 
152
0.04 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
9
0.0 %
Mozaică: 
13
0.0 %
Altă religie: 
237
0.07 %
Fără religie: 
17
0.0 %
Atei: 
48
0.01 %
Religie nedeclarată: 
30
0.0 %
Total: 
306,732    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
27,315
8.90 %
0-14 ani, femei: 
25,753
8.39 %
15-59 ani, barbaţi: 
94,824
30.91 %
15-59 ani, femei: 
92,241
30.07 %
60+ ani, barbaţi: 
28,372
9.24 %
60+ ani, femei: 
38,227
12.46 %
Total: 
306,732    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020