CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
103,600
99.08 %
Maghiari: 
102
0.09 %
Romi (Ţigani): 
586
0.56 %
Ucraineni: 
9
0.0 %
Germani: 
75
0.07 %
Ruşi-lipoveni: 
10
0.0 %
Turci: 
39
0.03 %
Tătari: 
2
0.0 %
Sârbi: 
51
0.04 %
Slovaci: 
1
0.0 %
Greci: 
15
0.01 %
Evrei: 
6
0.0 %
Cehi: 
14
0.01 %
Polonezi: 
3
0.0 %
Italieni: 
9
0.0 %
Chinezi: 
5
0.0 %
Armeni: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
25
0.02 %
Etnie nedeclarată: 
4
0.0 %
Total: 
104,557    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
103,867
99.34 %
Maghiară: 
83
0.07 %
Rromanes (Ţigănească): 
403
0.38 %
Ucraineană: 
5
0.0 %
Germană: 
58
0.05 %
Rusă-Lipoveană: 
9
0.0 %
Turcă: 
32
0.03 %
Tătară: 
2
0.0 %
Sârbă: 
47
0.04 %
Greacă: 
4
0.0 %
Cehă: 
11
0.01 %
Poloneză: 
2
0.0 %
Italiană: 
7
0.0 %
Chineză: 
5
0.0 %
Alta limbă maternă: 
20
0.01 %
Limbă maternă nedeclarată: 
2
0.0 %
Total: 
104,557    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
103,049
98.55 %
Romano-catolică: 
445
0.42 %
Reformată: 
52
0.04 %
Penticostală: 
178
0.17 %
Greco-catolică: 
77
0.07 %
Baptistă: 
244
0.23 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
151
0.14 %
Musulmană: 
57
0.05 %
Unitariană: 
2
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
58
0.05 %
Creştină de rit vechi: 
3
0.0 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
7
0.0 %
Evanghelică: 
27
0.02 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
7
0.0 %
Mozaică: 
9
0.0 %
Altă religie: 
131
0.12 %
Fără religie: 
8
0.0 %
Atei: 
32
0.03 %
Religie nedeclarată: 
20
0.01 %
Total: 
104,557    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
8,953
8.56 %
0-14 ani, femei: 
8,524
8.15 %
15-59 ani, barbaţi: 
37,477
35.84 %
15-59 ani, femei: 
38,405
36.73 %
60+ ani, barbaţi: 
4,788
4.57 %
60+ ani, femei: 
6,410
6.13 %
Total: 
104,557    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020