CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
12,237
94.38 %
Maghiari: 
93
0.71 %
Romi (Ţigani): 
100
0.77 %
Ucraineni: 
6
0.04 %
Germani: 
152
1.17 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.01 %
Turci: 
10
0.07 %
Sârbi: 
109
0.84 %
Slovaci: 
4
0.03 %
Bulgari: 
2
0.01 %
Croaţi: 
1
0.0 %
Evrei: 
3
0.02 %
Cehi: 
241
1.85 %
Italieni: 
4
0.03 %
Ceangăi: 
1
0.0 %
Total: 
12,965    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
12,427
95.85 %
Maghiară: 
70
0.53 %
Rromanes (Ţigănească): 
52
0.40 %
Ucraineană: 
6
0.04 %
Germană: 
109
0.84 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.01 %
Turcă: 
7
0.05 %
Sârbă: 
90
0.69 %
Croată: 
1
0.0 %
Cehă: 
197
1.51 %
Italiană: 
4
0.03 %
Total: 
12,965    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
11,946
92.14 %
Romano-catolică: 
723
5.57 %
Reformată: 
20
0.15 %
Penticostală: 
47
0.36 %
Greco-catolică: 
15
0.11 %
Baptistă: 
95
0.73 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
12
0.09 %
Musulmană: 
7
0.05 %
Creştină după Evanghelie: 
12
0.09 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
3
0.02 %
Evanghelică: 
6
0.04 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
2
0.01 %
Mozaică: 
4
0.03 %
Altă religie: 
61
0.47 %
Fără religie: 
7
0.05 %
Atei: 
3
0.02 %
Religie nedeclarată: 
2
0.01 %
Total: 
12,965    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,013
7.81 %
0-14 ani, femei: 
926
7.14 %
15-59 ani, barbaţi: 
4,490
34.63 %
15-59 ani, femei: 
4,646
35.83 %
60+ ani, barbaţi: 
794
6.12 %
60+ ani, femei: 
1,096
8.45 %
Total: 
12,965    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020