CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
479,826
98.06 %
Maghiari: 
117
0.02 %
Romi (Ţigani): 
9,137
1.86 %
Ucraineni: 
5
0.0 %
Germani: 
27
0.0 %
Ruşi-lipoveni: 
10
0.0 %
Turci: 
19
0.0 %
Tătari: 
1
0.0 %
Sârbi: 
4
0.0 %
Slovaci: 
1
0.0 %
Bulgari: 
4
0.0 %
Croaţi: 
1
0.0 %
Greci: 
16
0.0 %
Evrei: 
4
0.0 %
Cehi: 
1
0.0 %
Polonezi: 
11
0.0 %
Italieni: 
26
0.0 %
Chinezi: 
3
0.0 %
Armeni: 
1
0.0 %
Ceangăi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
59
0.01 %
Total: 
489,274    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
483,845
98.89 %
Maghiară: 
97
0.01 %
Rromanes (Ţigănească): 
5,178
1.05 %
Ucraineană: 
3
0.0 %
Germană: 
24
0.0 %
Rusă-Lipoveană: 
14
0.0 %
Turcă: 
15
0.0 %
Sârbă: 
3
0.0 %
Bulgară: 
3
0.0 %
Croată: 
1
0.0 %
Greacă: 
13
0.0 %
Evreiască (Idis): 
2
0.0 %
Cehă: 
1
0.0 %
Poloneză: 
5
0.0 %
Italiană: 
24
0.0 %
Chineză: 
3
0.0 %
Alta limbă maternă: 
43
0.0 %
Total: 
489,274    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
486,111
99.35 %
Romano-catolică: 
343
0.07 %
Reformată: 
55
0.01 %
Penticostală: 
489
0.09 %
Greco-catolică: 
102
0.02 %
Baptistă: 
418
0.08 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
1,272
0.25 %
Musulmană: 
38
0.0 %
Unitariană: 
9
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
136
0.02 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
7
0.0 %
Evanghelică: 
45
0.0 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
8
0.0 %
Mozaică: 
3
0.0 %
Altă religie: 
171
0.03 %
Fără religie: 
20
0.0 %
Atei: 
39
0.0 %
Religie nedeclarată: 
8
0.0 %
Total: 
489,274    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
44,088
9.01 %
0-14 ani, femei: 
41,875
8.55 %
15-59 ani, barbaţi: 
150,575
30.77 %
15-59 ani, femei: 
145,229
29.68 %
60+ ani, barbaţi: 
45,749
9.35 %
60+ ani, femei: 
61,758
12.62 %
Total: 
489,274    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020