CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
77,918
98.86 %
Maghiari: 
56
0.07 %
Romi (Ţigani): 
761
0.96 %
Ucraineni: 
3
0.0 %
Germani: 
8
0.01 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.0 %
Turci: 
8
0.01 %
Sârbi: 
2
0.0 %
Bulgari: 
2
0.0 %
Croaţi: 
1
0.0 %
Greci: 
4
0.0 %
Evrei: 
2
0.0 %
Polonezi: 
3
0.0 %
Italieni: 
12
0.01 %
Armeni: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
32
0.04 %
Total: 
78,815    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
78,310
99.35 %
Maghiară: 
41
0.05 %
Rromanes (Ţigănească): 
391
0.49 %
Ucraineană: 
2
0.0 %
Germană: 
8
0.01 %
Rusă-Lipoveană: 
6
0.0 %
Turcă: 
7
0.0 %
Sârbă: 
2
0.0 %
Bulgară: 
1
0.0 %
Croată: 
1
0.0 %
Greacă: 
2
0.0 %
Poloneză: 
2
0.0 %
Italiană: 
10
0.01 %
Alta limbă maternă: 
32
0.04 %
Total: 
78,815    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
77,919
98.86 %
Romano-catolică: 
198
0.25 %
Reformată: 
23
0.02 %
Penticostală: 
132
0.16 %
Greco-catolică: 
64
0.08 %
Baptistă: 
82
0.10 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
222
0.28 %
Musulmană: 
20
0.02 %
Unitariană: 
4
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
28
0.03 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
3
0.0 %
Evanghelică: 
31
0.03 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
3
0.0 %
Mozaică: 
2
0.0 %
Altă religie: 
54
0.06 %
Fără religie: 
6
0.0 %
Atei: 
22
0.02 %
Religie nedeclarată: 
2
0.0 %
Total: 
78,815    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
7,377
9.35 %
0-14 ani, femei: 
7,057
8.95 %
15-59 ani, barbaţi: 
28,837
36.58 %
15-59 ani, femei: 
30,408
38.58 %
60+ ani, barbaţi: 
2,228
2.82 %
60+ ani, femei: 
2,908
3.68 %
Total: 
78,815    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020