CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
32,830
94.81 %
Maghiari: 
15
0.04 %
Romi (Ţigani): 
1,736
5.01 %
Ucraineni: 
1
0.0 %
Germani: 
6
0.01 %
Ruşi-lipoveni: 
5
0.01 %
Turci: 
6
0.01 %
Slovaci: 
1
0.0 %
Bulgari: 
1
0.0 %
Evrei: 
2
0.0 %
Polonezi: 
3
0.0 %
Italieni: 
10
0.02 %
Chinezi: 
2
0.0 %
Alta etnie: 
7
0.02 %
Total: 
34,625    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
33,620
97.09 %
Maghiară: 
13
0.03 %
Rromanes (Ţigănească): 
957
2.76 %
Ucraineană: 
1
0.0 %
Germană: 
4
0.01 %
Rusă-Lipoveană: 
3
0.0 %
Turcă: 
6
0.01 %
Bulgară: 
1
0.0 %
Evreiască (Idis): 
2
0.0 %
Poloneză: 
1
0.0 %
Italiană: 
10
0.02 %
Chineză: 
2
0.0 %
Alta limbă maternă: 
5
0.01 %
Total: 
34,625    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
34,412
99.38 %
Romano-catolică: 
32
0.09 %
Reformată: 
6
0.01 %
Penticostală: 
60
0.17 %
Greco-catolică: 
9
0.02 %
Baptistă: 
14
0.04 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
33
0.09 %
Musulmană: 
10
0.02 %
Unitariană: 
2
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
29
0.08 %
Evanghelică: 
4
0.01 %
Altă religie: 
7
0.02 %
Fără religie: 
3
0.0 %
Atei: 
3
0.0 %
Religie nedeclarată: 
1
0.0 %
Total: 
34,625    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
3,149
9.09 %
0-14 ani, femei: 
3,002
8.67 %
15-59 ani, barbaţi: 
11,714
33.83 %
15-59 ani, femei: 
12,318
35.57 %
60+ ani, barbaţi: 
1,822
5.26 %
60+ ani, femei: 
2,620
7.56 %
Total: 
34,625    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019