CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
105,949
98.35 %
Maghiari: 
200
0.18 %
Romi (Ţigani): 
1,357
1.25 %
Ucraineni: 
6
0.0 %
Germani: 
98
0.09 %
Ruşi-lipoveni: 
6
0.0 %
Turci: 
25
0.02 %
Tătari: 
5
0.0 %
Sârbi: 
5
0.0 %
Bulgari: 
3
0.0 %
Greci: 
5
0.0 %
Evrei: 
8
0.0 %
Polonezi: 
5
0.0 %
Italieni: 
20
0.01 %
Armeni: 
3
0.0 %
Ceangăi: 
1
0.0 %
Alta etnie: 
26
0.02 %
Etnie nedeclarată: 
4
0.0 %
Total: 
107,726    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
106,598
98.95 %
Maghiară: 
231
0.21 %
Rromanes (Ţigănească): 
731
0.67 %
Ucraineană: 
4
0.0 %
Germană: 
66
0.06 %
Rusă-Lipoveană: 
8
0.0 %
Turcă: 
24
0.02 %
Tătară: 
3
0.0 %
Sârbă: 
5
0.0 %
Bulgară: 
2
0.0 %
Greacă: 
3
0.0 %
Poloneză: 
5
0.0 %
Italiană: 
13
0.01 %
Armeană: 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
31
0.02 %
Limbă maternă nedeclarată: 
1
0.0 %
Total: 
107,726    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
106,302
98.67 %
Romano-catolică: 
462
0.42 %
Reformată: 
59
0.05 %
Penticostală: 
112
0.10 %
Greco-catolică: 
108
0.10 %
Baptistă: 
67
0.06 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
297
0.27 %
Musulmană: 
48
0.04 %
Unitariană: 
9
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
54
0.05 %
Creştină de rit vechi: 
9
0.0 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
21
0.01 %
Evanghelică: 
18
0.01 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
11
0.01 %
Mozaică: 
6
0.0 %
Altă religie: 
77
0.07 %
Fără religie: 
11
0.01 %
Atei: 
21
0.01 %
Religie nedeclarată: 
34
0.03 %
Total: 
107,726    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
9,348
8.67 %
0-14 ani, femei: 
9,158
8.50 %
15-59 ani, barbaţi: 
37,692
34.98 %
15-59 ani, femei: 
40,331
37.43 %
60+ ani, barbaţi: 
4,915
4.56 %
60+ ani, femei: 
6,282
5.83 %
Total: 
107,726    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019