CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
1,689,443
86.25 %
Maghiari: 
131,059
6.69 %
Romi (Ţigani): 
48,485
2.47 %
Ucraineni: 
12,806
0.65 %
Germani: 
27,112
1.38 %
Ruşi-lipoveni: 
297
0.01 %
Turci: 
196
0.01 %
Tătari: 
27
0.0 %
Sârbi: 
20,624
1.05 %
Slovaci: 
8,043
0.41 %
Bulgari: 
6,468
0.33 %
Croaţi: 
6,665
0.34 %
Greci: 
345
0.01 %
Evrei: 
772
0.03 %
Cehi: 
2,971
0.15 %
Polonezi: 
279
0.01 %
Italieni: 
712
0.03 %
Chinezi: 
51
0.0 %
Armeni: 
50
0.0 %
Ceangăi: 
47
0.0 %
Alta etnie: 
1,960
0.10 %
Etnie nedeclarată: 
236
0.01 %
Total: 
1,958,648    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
1,730,832
88.36 %
Maghiară: 
123,555
6.30 %
Rromanes (Ţigănească): 
26,065
1.33 %
Ucraineană: 
11,166
0.57 %
Germană: 
22,573
1.15 %
Rusă-Lipoveană: 
277
0.01 %
Turcă: 
163
0.0 %
Tătară: 
23
0.0 %
Sârbă: 
18,733
0.95 %
Slovacă: 
7,367
0.37 %
Bulgară: 
5,999
0.30 %
Croată: 
6,290
0.32 %
Greacă: 
272
0.01 %
Evreiască (Idis): 
88
0.0 %
Cehă: 
2,593
0.13 %
Poloneză: 
139
0.0 %
Italiană: 
563
0.02 %
Chineză: 
56
0.0 %
Armeană: 
16
0.0 %
Alta limbă maternă: 
1,739
0.08 %
Limbă maternă nedeclarată: 
139
0.0 %
Total: 
1,958,648    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
1,567,770
80.04 %
Romano-catolică: 
163,795
8.36 %
Reformată: 
38,542
1.96 %
Penticostală: 
82,752
4.22 %
Greco-catolică: 
21,354
1.09 %
Baptistă: 
48,831
2.49 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
8,692
0.44 %
Musulmană: 
1,223
0.06 %
Unitariană: 
1,171
0.05 %
Creştină după Evanghelie: 
1,676
0.08 %
Creştină de rit vechi: 
1,358
0.06 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
5,245
0.26 %
Evanghelică: 
969
0.04 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
810
0.04 %
Mozaică: 
801
0.04 %
Altă religie: 
9,031
0.46 %
Fără religie: 
1,957
0.09 %
Atei: 
1,077
0.05 %
Religie nedeclarată: 
1,594
0.08 %
Total: 
1,958,648    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
170,882
8.72 %
0-14 ani, femei: 
162,480
8.29 %
15-59 ani, barbaţi: 
619,611
31.63 %
15-59 ani, femei: 
634,105
32.37 %
60+ ani, barbaţi: 
155,541
7.94 %
60+ ani, femei: 
216,029
11.02 %
Total: 
1,958,648    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020