CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
379,451
82.16 %
Maghiari: 
49,291
10.67 %
Romi (Ţigani): 
17,664
3.82 %
Ucraineni: 
1,741
0.37 %
Germani: 
4,852
1.05 %
Ruşi-lipoveni: 
59
0.01 %
Turci: 
60
0.01 %
Tătari: 
13
0.0 %
Sârbi: 
1,217
0.26 %
Slovaci: 
5,695
1.23 %
Bulgari: 
819
0.17 %
Croaţi: 
17
0.0 %
Greci: 
25
0.0 %
Evrei: 
178
0.03 %
Cehi: 
152
0.03 %
Polonezi: 
48
0.01 %
Italieni: 
240
0.05 %
Chinezi: 
14
0.0 %
Armeni: 
6
0.0 %
Ceangăi: 
13
0.0 %
Alta etnie: 
214
0.04 %
Etnie nedeclarată: 
22
0.0 %
Total: 
461,791    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
391,269
84.72 %
Maghiară: 
48,282
10.45 %
Rromanes (Ţigănească): 
9,001
1.94 %
Ucraineană: 
1,375
0.29 %
Germană: 
4,053
0.87 %
Rusă-Lipoveană: 
49
0.01 %
Turcă: 
52
0.01 %
Tătară: 
9
0.0 %
Sârbă: 
884
0.19 %
Slovacă: 
5,489
1.18 %
Bulgară: 
707
0.15 %
Croată: 
7
0.0 %
Greacă: 
12
0.0 %
Evreiască (Idis): 
21
0.0 %
Cehă: 
143
0.03 %
Poloneză: 
27
0.0 %
Italiană: 
216
0.04 %
Chineză: 
14
0.0 %
Armeană: 
5
0.0 %
Alta limbă maternă: 
163
0.03 %
Limbă maternă nedeclarată: 
13
0.0 %
Total: 
461,791    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
337,747
73.13 %
Romano-catolică: 
46,651
10.10 %
Reformată: 
12,359
2.67 %
Penticostală: 
28,508
6.17 %
Greco-catolică: 
4,973
1.07 %
Baptistă: 
18,240
3.94 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
4,720
1.02 %
Musulmană: 
115
0.02 %
Unitariană: 
146
0.03 %
Creştină după Evanghelie: 
225
0.04 %
Creştină de rit vechi: 
187
0.04 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
4,277
0.92 %
Evanghelică: 
195
0.04 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
376
0.08 %
Mozaică: 
224
0.04 %
Altă religie: 
1,752
0.37 %
Fără religie: 
524
0.11 %
Atei: 
223
0.04 %
Religie nedeclarată: 
349
0.07 %
Total: 
461,791    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
40,354
8.73 %
0-14 ani, femei: 
38,313
8.29 %
15-59 ani, barbaţi: 
142,014
30.75 %
15-59 ani, femei: 
145,264
31.45 %
60+ ani, barbaţi: 
39,880
8.63 %
60+ ani, femei: 
55,966
12.11 %
Total: 
461,791    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020