CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
142,968
82.72 %
Maghiari: 
22,492
13.01 %
Romi (Ţigani): 
3,004
1.73 %
Ucraineni: 
114
0.06 %
Germani: 
2,247
1.30 %
Ruşi-lipoveni: 
30
0.01 %
Turci: 
44
0.02 %
Tătari: 
9
0.0 %
Sârbi: 
605
0.35 %
Slovaci: 
450
0.26 %
Bulgari: 
251
0.14 %
Croaţi: 
8
0.0 %
Greci: 
9
0.0 %
Evrei: 
157
0.09 %
Cehi: 
59
0.03 %
Polonezi: 
28
0.01 %
Italieni: 
179
0.10 %
Chinezi: 
14
0.0 %
Armeni: 
6
0.0 %
Ceangăi: 
11
0.0 %
Alta etnie: 
136
0.07 %
Etnie nedeclarată: 
6
0.0 %
Total: 
172,827    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
146,059
84.51 %
Maghiară: 
21,949
12.69 %
Rromanes (Ţigănească): 
1,557
0.90 %
Ucraineană: 
94
0.05 %
Germană: 
1,752
1.01 %
Rusă-Lipoveană: 
28
0.01 %
Turcă: 
37
0.02 %
Tătară: 
6
0.0 %
Sârbă: 
430
0.24 %
Slovacă: 
354
0.20 %
Bulgară: 
186
0.10 %
Croată: 
5
0.0 %
Greacă: 
5
0.0 %
Evreiască (Idis): 
14
0.0 %
Cehă: 
51
0.02 %
Poloneză: 
11
0.0 %
Italiană: 
166
0.09 %
Chineză: 
14
0.0 %
Armeană: 
5
0.0 %
Alta limbă maternă: 
103
0.05 %
Limbă maternă nedeclarată: 
1
0.0 %
Total: 
172,827    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
125,595
72.67 %
Romano-catolică: 
20,971
12.13 %
Reformată: 
5,406
3.12 %
Penticostală: 
7,523
4.35 %
Greco-catolică: 
1,834
1.06 %
Baptistă: 
7,831
4.53 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
836
0.48 %
Musulmană: 
90
0.05 %
Unitariană: 
91
0.05 %
Creştină după Evanghelie: 
99
0.05 %
Creştină de rit vechi: 
65
0.03 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
532
0.30 %
Evanghelică: 
140
0.08 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
157
0.09 %
Mozaică: 
169
0.09 %
Altă religie: 
848
0.49 %
Fără religie: 
285
0.16 %
Atei: 
180
0.10 %
Religie nedeclarată: 
175
0.10 %
Total: 
172,827    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
12,761
7.38 %
0-14 ani, femei: 
12,213
7.06 %
15-59 ani, barbaţi: 
56,812
32.87 %
15-59 ani, femei: 
60,999
35.29 %
60+ ani, barbaţi: 
12,132
7.01 %
60+ ani, femei: 
17,910
10.36 %
Total: 
172,827    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020