CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
10,349
92.10 %
Maghiari: 
491
4.36 %
Romi (Ţigani): 
113
1.00 %
Ucraineni: 
16
0.14 %
Germani: 
214
1.90 %
Turci: 
1
0.0 %
Sârbi: 
7
0.06 %
Slovaci: 
18
0.16 %
Bulgari: 
10
0.08 %
Croaţi: 
5
0.04 %
Evrei: 
1
0.0 %
Cehi: 
3
0.02 %
Italieni: 
2
0.01 %
Etnie nedeclarată: 
6
0.05 %
Total: 
11,236    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
10,489
93.35 %
Maghiară: 
421
3.74 %
Rromanes (Ţigănească): 
93
0.82 %
Ucraineană: 
8
0.07 %
Germană: 
187
1.66 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.01 %
Turcă: 
1
0.0 %
Sârbă: 
4
0.03 %
Slovacă: 
16
0.14 %
Bulgară: 
4
0.03 %
Cehă: 
3
0.02 %
Italiană: 
2
0.01 %
Limbă maternă nedeclarată: 
6
0.05 %
Total: 
11,236    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
8,767
78.02 %
Romano-catolică: 
915
8.14 %
Reformată: 
69
0.61 %
Penticostală: 
1,016
9.04 %
Greco-catolică: 
39
0.34 %
Baptistă: 
289
2.57 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
38
0.33 %
Musulmană: 
1
0.0 %
Unitariană: 
1
0.0 %
Creştină după Evanghelie: 
7
0.06 %
Evanghelică: 
5
0.04 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
2
0.01 %
Mozaică: 
1
0.0 %
Altă religie: 
54
0.48 %
Fără religie: 
5
0.04 %
Atei: 
4
0.03 %
Religie nedeclarată: 
23
0.20 %
Total: 
11,236    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,012
9.00 %
0-14 ani, femei: 
896
7.97 %
15-59 ani, barbaţi: 
3,497
31.12 %
15-59 ani, femei: 
3,602
32.05 %
60+ ani, barbaţi: 
923
8.21 %
60+ ani, femei: 
1,306
11.62 %
Total: 
11,236    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 16-10-2019