CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
2,304
98.37 %
Maghiari: 
12
0.51 %
Ucraineni: 
9
0.38 %
Germani: 
5
0.21 %
Ruşi-lipoveni: 
3
0.12 %
Turci: 
2
0.08 %
Sârbi: 
3
0.12 %
Slovaci: 
1
0.04 %
Alta etnie: 
3
0.12 %
Total: 
2,342    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
2,310
98.63 %
Maghiară: 
11
0.46 %
Ucraineană: 
6
0.25 %
Germană: 
5
0.21 %
Rusă-Lipoveană: 
3
0.12 %
Turcă: 
2
0.08 %
Sârbă: 
1
0.04 %
Slovacă: 
1
0.04 %
Alta limbă maternă: 
3
0.12 %
Total: 
2,342    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
2,002
85.48 %
Romano-catolică: 
9
0.38 %
Reformată: 
4
0.17 %
Penticostală: 
277
11.82 %
Greco-catolică: 
4
0.17 %
Baptistă: 
33
1.40 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
1
0.04 %
Musulmană: 
2
0.08 %
Unitariană: 
2
0.08 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
1
0.04 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
2
0.08 %
Altă religie: 
2
0.08 %
Fără religie: 
1
0.04 %
Atei: 
2
0.08 %
Total: 
2,342    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
227
9.69 %
0-14 ani, femei: 
227
9.69 %
15-59 ani, barbaţi: 
675
28.82 %
15-59 ani, femei: 
627
26.77 %
60+ ani, barbaţi: 
246
10.50 %
60+ ani, femei: 
340
14.51 %
Total: 
2,342    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020