CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
7,431
57.05 %
Maghiari: 
4,242
32.57 %
Romi (Ţigani): 
1,092
8.38 %
Ucraineni: 
48
0.36 %
Germani: 
39
0.29 %
Tătari: 
3
0.02 %
Sârbi: 
78
0.59 %
Slovaci: 
73
0.56 %
Bulgari: 
7
0.05 %
Evrei: 
1
0.0 %
Cehi: 
1
0.0 %
Italieni: 
2
0.01 %
Etnie nedeclarată: 
7
0.05 %
Total: 
13,024    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
7,882
60.51 %
Maghiară: 
4,193
32.19 %
Rromanes (Ţigănească): 
762
5.85 %
Ucraineană: 
36
0.27 %
Germană: 
29
0.22 %
Tătară: 
3
0.02 %
Sârbă: 
51
0.39 %
Slovacă: 
59
0.45 %
Bulgară: 
3
0.02 %
Cehă: 
1
0.0 %
Italiană: 
2
0.01 %
Limbă maternă nedeclarată: 
3
0.02 %
Total: 
13,024    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
7,685
59.00 %
Romano-catolică: 
4,279
32.85 %
Reformată: 
205
1.57 %
Penticostală: 
520
3.99 %
Greco-catolică: 
52
0.39 %
Baptistă: 
202
1.55 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
22
0.16 %
Unitariană: 
4
0.03 %
Creştină după Evanghelie: 
3
0.02 %
Creştină de rit vechi: 
3
0.02 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
13
0.09 %
Evanghelică: 
4
0.03 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
6
0.04 %
Altă religie: 
8
0.06 %
Fără religie: 
7
0.05 %
Atei: 
2
0.01 %
Religie nedeclarată: 
9
0.06 %
Total: 
13,024    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,254
9.62 %
0-14 ani, femei: 
1,200
9.21 %
15-59 ani, barbaţi: 
3,969
30.47 %
15-59 ani, femei: 
3,875
29.75 %
60+ ani, barbaţi: 
1,080
8.29 %
60+ ani, femei: 
1,646
12.63 %
Total: 
13,024    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020