CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
10,230
79.08 %
Maghiari: 
284
2.19 %
Romi (Ţigani): 
1,929
14.91 %
Ucraineni: 
26
0.20 %
Germani: 
452
3.49 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.0 %
Sârbi: 
1
0.0 %
Slovaci: 
6
0.04 %
Evrei: 
1
0.0 %
Polonezi: 
1
0.0 %
Italieni: 
2
0.01 %
Alta etnie: 
3
0.02 %
Total: 
12,936    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
10,913
84.36 %
Maghiară: 
248
1.91 %
Rromanes (Ţigănească): 
1,306
10.09 %
Ucraineană: 
16
0.12 %
Germană: 
442
3.41 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.0 %
Sârbă: 
1
0.0 %
Slovacă: 
4
0.03 %
Poloneză: 
1
0.0 %
Italiană: 
1
0.0 %
Alta limbă maternă: 
3
0.02 %
Total: 
12,936    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
10,291
79.55 %
Romano-catolică: 
714
5.51 %
Reformată: 
44
0.34 %
Penticostală: 
1,483
11.46 %
Greco-catolică: 
86
0.66 %
Baptistă: 
152
1.17 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
27
0.20 %
Unitariană: 
3
0.02 %
Creştină după Evanghelie: 
1
0.0 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
9
0.06 %
Evanghelică: 
5
0.03 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
2
0.01 %
Altă religie: 
90
0.69 %
Fără religie: 
22
0.17 %
Religie nedeclarată: 
7
0.05 %
Total: 
12,936    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
1,598
12.35 %
0-14 ani, femei: 
1,486
11.48 %
15-59 ani, barbaţi: 
3,907
30.20 %
15-59 ani, femei: 
3,831
29.61 %
60+ ani, barbaţi: 
849
6.56 %
60+ ani, femei: 
1,265
9.77 %
Total: 
12,936    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019