CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
6,615
81.26 %
Maghiari: 
360
4.42 %
Romi (Ţigani): 
979
12.02 %
Ucraineni: 
20
0.24 %
Germani: 
147
1.80 %
Ruşi-lipoveni: 
2
0.02 %
Slovaci: 
7
0.08 %
Bulgari: 
4
0.04 %
Alta etnie: 
6
0.07 %
Total: 
8,140    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
6,790
83.41 %
Maghiară: 
336
4.12 %
Rromanes (Ţigănească): 
842
10.34 %
Ucraineană: 
16
0.19 %
Germană: 
138
1.69 %
Rusă-Lipoveană: 
2
0.02 %
Slovacă: 
6
0.07 %
Bulgară: 
4
0.04 %
Alta limbă maternă: 
6
0.07 %
Total: 
8,140    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
6,389
78.48 %
Romano-catolică: 
491
6.03 %
Reformată: 
29
0.35 %
Penticostală: 
837
10.28 %
Greco-catolică: 
32
0.39 %
Baptistă: 
223
2.73 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
123
1.51 %
Creştină după Evanghelie: 
1
0.01 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
4
0.04 %
Evanghelică: 
1
0.01 %
Altă religie: 
7
0.08 %
Fără religie: 
3
0.03 %
Total: 
8,140    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
947
11.63 %
0-14 ani, femei: 
872
10.71 %
15-59 ani, barbaţi: 
2,482
30.49 %
15-59 ani, femei: 
2,373
29.15 %
60+ ani, barbaţi: 
569
6.99 %
60+ ani, femei: 
897
11.01 %
Total: 
8,140    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019