CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
3,396
53.16 %
Maghiari: 
1,589
24.87 %
Romi (Ţigani): 
562
8.79 %
Ucraineni: 
92
1.44 %
Germani: 
51
0.79 %
Sârbi: 
25
0.39 %
Slovaci: 
155
2.42 %
Bulgari: 
512
8.01 %
Cehi: 
1
0.01 %
Italieni: 
2
0.03 %
Alta etnie: 
3
0.04 %
Total: 
6,388    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
3,997
62.57 %
Maghiară: 
1,563
24.46 %
Rromanes (Ţigănească): 
53
0.82 %
Ucraineană: 
67
1.04 %
Germană: 
38
0.59 %
Sârbă: 
23
0.36 %
Slovacă: 
154
2.41 %
Bulgară: 
487
7.62 %
Cehă: 
1
0.01 %
Italiană: 
2
0.03 %
Alta limbă maternă: 
3
0.04 %
Total: 
6,388    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
3,542
55.44 %
Romano-catolică: 
2,270
35.53 %
Reformată: 
134
2.09 %
Penticostală: 
293
4.58 %
Greco-catolică: 
6
0.09 %
Baptistă: 
108
1.69 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
6
0.09 %
Musulmană: 
1
0.01 %
Unitariană: 
4
0.06 %
Creştină după Evanghelie: 
4
0.06 %
Creştină de rit vechi: 
1
0.01 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
1
0.01 %
Mozaică: 
4
0.06 %
Altă religie: 
6
0.09 %
Fără religie: 
8
0.12 %
Total: 
6,388    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
642
10.05 %
0-14 ani, femei: 
614
9.61 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,831
28.66 %
15-59 ani, femei: 
1,805
28.25 %
60+ ani, barbaţi: 
599
9.37 %
60+ ani, femei: 
897
14.04 %
Total: 
6,388    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 21-10-2019