CAUTĂ:
 Structura Etno-demografică a României
Structura etno-demografică pe arii geografice
 
Anul: 2002         
Regiune:    
Județ:    
Localitate:
 
Structura etnicā a populaţiei
Români: 
2,532
56.40 %
Maghiari: 
1,891
42.12 %
Romi (Ţigani): 
35
0.77 %
Ucraineni: 
6
0.13 %
Germani: 
18
0.40 %
Ruşi-lipoveni: 
1
0.02 %
Sârbi: 
1
0.02 %
Slovaci: 
4
0.08 %
Alta etnie: 
1
0.02 %
Total: 
4,489    
Structura populaţiei dupā limba maternă
Română: 
2,560
57.02 %
Maghiară: 
1,905
42.43 %
Rromanes (Ţigănească): 
1
0.02 %
Ucraineană: 
4
0.08 %
Germană: 
12
0.26 %
Rusă-Lipoveană: 
1
0.02 %
Sârbă: 
1
0.02 %
Slovacă: 
4
0.08 %
Alta limbă maternă: 
1
0.02 %
Total: 
4,489    
Structura populaţiei dupā religie
Ortodoxă: 
2,153
47.96 %
Romano-catolică: 
1,813
40.38 %
Reformată: 
122
2.71 %
Penticostală: 
77
1.71 %
Greco-catolică: 
11
0.24 %
Baptistă: 
144
3.20 %
Adventistă de ziua a Şaptea: 
29
0.64 %
Creştină de rit vechi: 
1
0.02 %
Evanghelică lutherană sinodo-presbiteriană: 
20
0.44 %
Evanghelică: 
4
0.08 %
Evanghelică de confesiune augustană: 
1
0.02 %
Altă religie: 
100
2.22 %
Fără religie: 
13
0.28 %
Atei: 
1
0.02 %
Total: 
4,489    
Structura populaţiei pe sexe si vârste
0-14 ani, barbaţi: 
404
8.99 %
0-14 ani, femei: 
371
8.26 %
15-59 ani, barbaţi: 
1,446
32.21 %
15-59 ani, femei: 
1,381
30.76 %
60+ ani, barbaţi: 
335
7.46 %
60+ ani, femei: 
552
12.29 %
Total: 
4,489    
 
© 2002 CRDE
ACTUALIZAT: 22-07-2020